Aktuality

Během jara vznikl i filmový dokument Vokolkovi

Archeolog Vít Vokolek s dochovalým lisem na umělecké tisky z Vokolkovy tiskárny
(30.5.2017)

Pardubice – Koncentrace tvorby uměleckého rodu Vokolkových na jarních akcích v Pardubicích i setkání členů rodiny a pamětníků využila dokumentaristka Tereza Brázdová k vytvoření filmového dokumentu nazvaného prostě Vokolkovi. Premiéru bude mít v Domě U Jonáše ve Východočeské galerii ve středu 31. května, ale objeví se i v televizi.

 

„Jsem rád, že Pardubický kraj mohl podpořit vznik tak kvalitního filmu. Sice už nežije nikdo z bratrů Vokolkových, ale stále jsou tu jejich potomci a lidé, kteří si je pamatují a jejichž život ovlivnili, a to se podařilo ve filmu využít,“ řekl radní René Živný.

 

Půlhodinový dokument zachycuje životní příběhy tří generací známé pardubické rodiny Vokolkových. Přibližuje život Václava Vokolka, zakladatele rodinné firmy, ale především pak jeho umělecky nadané syny: Vlastimila, Vojmíra a Vladimíra. Snímek diváky seznamuje s nakladatelskými  počiny Vlastimila Vokolka, který význam pardubické tiskárny rozšířil o vydávání krásných knih. Představuje osobité fresky a instalace Vojmíra Vokolka i nelehkou cestu životem spisovatele Vladimíra Vokolka v jeho děčínském „exilu“. Věnuje se fenoménu edice Lis tří bratří, výjimečného uměleckého propojení tří bratrů Vokolkových.

 

V dokumentu ale nechybí  ani vzpomínka na Květu Vokolkovou, která byla pro bratry velkou oporou, stejně jako pro lidi v okolí a pro všechny potřebné. Filmový dokument Vokolkovi vyzdvihuje nejen to, co rodina znamenala pro českou kulturu a umění, ale proč se stala vzorem pro řadu lidí, kteří obdivovali kultivovanost a pokoru Vokolkových. Stejně tak jako sílu překonávat překážky. A že jich v jejich životě bylo…

 

Filmovým dokumentem provází historička umění Věra Matoušová, spisovatel Václav Vokolek (syn Vladimíra Vokolka) a archeolog Vít Vokolek (syn Vlastimila Vokolka).  Na Vokolkovi ve filmu vzpomínají také jejich přátelé.  

 

„Autorce Tereze Brázdové a týmu z Victory studio patří velký dík za citlivé zpracování celého tématu. Nezůstane jen u jednorázového představení filmu, ale pro další generace bude uložen a prezentován v Krajské knihovně v Pardubicích a po rekonstrukci Příhrádku v novém komunitním centru bratrů Vokolkových,“ řekl na závěr 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.