Aktuality

Vokolkovi vadili režimu, podařilo se je téměř vygumovat

Účastníci vokolkovské konference na Zámku Pardubice
(18.5.2017)

Pardubice – Otevřením výstavy Lis tří bratří ve Východočeském muzeu, výstavy Svědci Václava Vokolka v galerii NOV, vzpomínkovou bohoslužbou a odbornou konferencí Univerzity Pardubice a Památníku národního písemnictví byly završeny akce k poctě uměleckého rodu Vokolkových. Dalším příspěvkem se stane také půlhodinový televizní dokument o bratrech Vokolkových, který bude mít premiéru 31. května ve Východočeské galerii, kde je nyní instalována výstava Mizející poselství Vojmíra Vokolka.

 

„Až 27 let po změně režimu se nám v rodišti bratrů Vokolkových daří nastartovat zájem kulturní a vědecké obce o jejich osudy, dílo i vliv na život společnosti. Možná až teď jsme schopni jejich tvorbu a působení docenit,“ řekl na úvod 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který se svou pracovní skupinou „vokolkovské jaro“ připravoval téměř celý předchozí rok.

 

Pro všechny zapojené instituce přinesla příprava výstav a konference řadu zajímavých poznatků. Ale kromě toho také zjištění, že velká část díla a pozůstalosti bratrů Vokolkových není dosud kriticky zpracována a zhodnocena. Zůstávají tedy výzvou jak pro literární a umělecké historiky, tak pro studenty a pracovníky univerzity. „Vlastimil Vokolek vedl ve 30. letech čilou korespondenci s předními francouzskými spisovateli a některá jejich díla v překladech u Vokolků vyšla, ale zatím o tomto kulturním mostu Pardubice – Paříž mnoho lidí neví,“ řekl spisovatel a výtvarník Václav Vokolek a pokračoval: „Velmi zajímavé by bylo zjistit více také o mém dědovi, Václavovi Vokolkovi, zakladateli tiskárny, který byl předním pardubickým měšťanem a politikem.“

 

Jak řekl na vzpomínkové mši 95letý otec františkán Vladimír Benedikt Holota v den připomínající Jana Nepomuckého, Vokolkovi stejně jako tento pozdější světec, vadili tehdejší vrchnosti, proto museli být umlčeni. Málem se to podařilo. Básně a prózy Vladimíra Vokolka, které psal celý život pouze do šuplíku, ale postupně od 90. let vycházejí knižně, u některých titulů se chystají nová upravená vydání. Na souhrnné zveřejnění zatím čeká Vojmírova fónická poezie a také bohatý archiv Vlastimilovy korespondence.

 

Zachránit mizející poselství výtvarníka Vojmíra Vokolka ale bude zřejmě ještě obtížnější, jak o tom svědčí stav jeho moderních fresek v některých kostelech, rušené stálé expozice (po sklepeních hradu Pecka nyní i expozice na zámku v Bystřici pod Hostýnem) i stav některých jeho dřevěných objektů, které podlehly zubu času, povětří a dalších přírodních sil.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.