Aktuality

Hlubší spolupráce nemocnic a Univerzity Pardubice má zelenou, říká radní Valtr

Ilustrační foto
(20.4.2017)

Pardubice - V rámci oslav desátého výročí od založení Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice se pod záštitou radního Pardubického kraje pro oblast zdravotnictví Ladislava Valtra uskutečnila odborná konference zaměřená na témata související s rozvojem pomáhajících lékařských profesí. Zároveň byl potvrzen oboustranný zájem o prohloubení spolupráce mezi univerzitou a krajským zdravotnictvím.

 

„Hlavním tématem konference určené pro odborníky z praxe, kteří působí v oblasti zdravotnictví nebo v sociální sféře, byly různé úhly pohledu na rostoucí nároky na nelékařské zdravotníky, zejména pak profese sester. Jsme velice rád, že tato konference napomohla mimo jiné k lepšímu porozumění nelehkého postavení sester a tím i příčin a dopadů jejich dnešního nedostatku,“ uvedl radní Ladislav Valtr.

 

Ten se také vyjádřil k prohlubování spolupráce mezi fakultou a zdravotnickými zařízeními Pardubického kraje. „Optikou současné personální situace ve zdravotnictví shledávám v existenci této fakulty opravdu strategickou příležitost pro celé krajské zdravotnictví. S panem děkanem Fuskem, jsme si proto potvrdili oboustranný zájem o prohloubení spolupráce fakulty s krajskými nemocnicemi, ale i záchrannou službou,“ sdělil radní Valtr.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.