Aktuality

Ústí nad Orlicí hostí Heranovu violoncellovou soutěž

Zdroj: www.hvsuo.cz
(19.4.2017)

Pardubice – Od středy do soboty se v Ústí nad Orlicí koná již 24. ročník tradiční akce Heranova violoncellová soutěž. V koncertním sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana soutěží mladí violoncellisté do 16 let. Program vyvrcholí v sobotu v 14:30 závěrečným koncertem vítězů. Záštitu nad soutěží převzal krajský radní pro školství Bohumil Bernášek.

 

Ústí nad Orlicí ve světě hudby proslavil nejen houslový virtuos Jaroslav Kocian, ale také vynikající violoncellista a hudební pedagog Bohuš Heran, který také položil základy této hudební soutěže, ačkoliv sám se prvního ročníku nedožil.

 

„O významu hudebních vzdělavatelů, přispívajících k rozvoji hudebního vzdělání a šíření dobrého jména české hudby ve světě, můžeme hovořit také díky odkazu takovýchto osobností. Rozvíjet talent svých žáků a učit nejen dokonalému zvládnutí hudebního řemesla, ale také vštěpovat lásku k hudbě a kultivovat hudební projev, to je dodnes krédem mnoha učitelů. A těch bychom si měli vážit,“ ocenil radní Bohumil Bernášek.

 

Heranova violoncellová soutěž je mezinárodní hudební soutěž pro mládež do šestnácti let, která se koná jednou za dva roky v Ústí nad Orlicí, rodišti mistra Bohuše Herana. Vyhlašovatelem je město Ústí nad Orlicí ve spolupráci s Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.