Aktuality

Modrý střed města Pardubic

Modrý střed města Pardubic
(4.4.2017)

Pardubice – Modrý průvod na podporu osob s poruchami autistického spektra zbarvil v pondělí dne 3. 4. 2017 Pernštýnské náměstí a třídu Míru do modré barvy, barvy komunikace. „Pátý ročník zaznamenal rekordní účast, odhadujeme cca 650 účastníků, kteří osobně přišli vyjádřit sounáležitost s dětmi a dospělými s autismem.“ upřesnila Hana Janiková, ředitelka Rodinného Integračního Centra. Doprovod bubnů dvou úžasných bubeníků z Konzervatoře Pardubice rozpohyboval průvod a umocnil tak zážitek z celé akce. Na závěr jsme společně vypustili přes 1000 modrých balónků před ČSOB Pojišťovnou, což bylo vyvrcholením osvětové aktivity k celosvětovému dni autismu.

 

„Velké díky patří zejména rodičům a přátelům dětí a dospělých s poruchami autistického spektra, dětem a učitelkám z mateřských a základních škol, partnerům, spolupracujícím organizacím, a v neposlední řadě i těm, kteří poskytli záštitu nad všemi dubnovými aktivitami. Velmi si toho vážíme!“ uvedla na závěr Gabriela Bělková - ředitelka Lentilky – integrační školky a rehabilitačního centra.

 

Více informací a fotografie naleznete na webových stránkách: www.ric.cz; www.drclentilka.cz

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.