Aktuality

Krátké zprávy z kultury

Ilustrační foto - historiské terče v Ragionálním muzeu v Litomyšli
(17.3.2017)

V Brandýse budou zachraňovat sklepení hradu

Pardubický kraj pomůže městu Brandýs nad Orlicí s financováním záchranného archeologického průzkumu sklepení místního hradu. Krajští radní na to odhlasovali částku 200 tisíc korun a práce se uskuteční v režii Regionálního muzea ve Vysokém Mýtě.

 

„Bez průzkumu nemůže město pokračovat v dalších pracích spojených s obnovou památky v místech, kde již došlo k propadu kleneb a v loňském roce také k propadu průduchu,“ vysvětlil 1. náměstek hejtmana Roman Línek.

Město už do záchrany hradu investovalo 2,5 milionu korun, dalších 2,4 milionu korun obdrželo z dotačních programů Ministerstva kultury ČR a od Pardubického kraje. V letošním roce je plánováno dokončení prací na stabilizaci zdiva jižní části hradního paláce a na pořadu dne je právě i záchrana sklepení, kde lze očekávat zajímavé archeologické nálezy.

 

Velké městské knihovny získaly dotace kraje

Knihovny měst Chrudim, Svitavy a Ústí nad Orlicí získaly od Pardubického kraje dotace na zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v letošním roce. Dotace v rozmezí 1,3 – 1,8 milionu korun je určena na činnosti, které vymezuje knihovní zákon. „Jedná se zejména o poradní činnost, konzultace, metodickou činnost, nákup, zpracování a tvorbu výměnných knihovních fondů, ze kterých čerpají i místní obecní knihovny na daném území,“ řekl Roman Línek, 1. náměstek hejtmana pro kulturu, investice a majetek.

 

Ředitel muzea v Litomyšli bude obhajovat funkci

 Podle pravidel pro vypisování výběrových řízení na místa ředitelů příspěvkových organizací musí Pardubický kraj vyhlásit po pěti letech od jmenování do funkce nové výběrové řízení i na místo ředitele/ředitelky Regionálního muzea v Litomyšli. Svou funkci bude obhajovat i současný ředitel René Klimeš, ovšem přihlásit se mohou i další kandidáti, kteří splní odborné předpoklady. Přihlášky přijímá Krajský úřad Pardubického kraje, Odbor kultury, sportu a cestovního ruchu (OKSCR), Komenského náměstí č.p. 125, 532 11 Pardubice, kontaktní osoba: Ing. Hana Zemanová, tel. č. 466 026 167, a to nejpozději do 10. 04. 2017.

 

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.