Aktuality

Východočeská galerie získá po letech peníze na nákup uměleckých děl

Východočeská galerie získá po letech peníze na nákup uměleckých děl
(17.3.2017)

Pardubice - Dosud mohla Východočeská galerie v Pardubicích získávat nová umělecká díla do svých sbírek pouze darem, nebo v případě zlepšeného výsledku hospodaření. Tato praxe by se nyní měla změnit. Po jednání rady to potvrdil Roman Línek, který má nyní kulturu na starosti.

 

„Dosavadní možnosti nákupu byly pro jedinou galerii typu muzea umění v Pardubickém kraji opravdu nedůstojné. V rozpočtu neměla vyčleněné žádné prostředky na takzvané akvizice, a tak se stalo, že někteří autoři a důležité celky pro náš region v jejich sbírkách chybí. Doufám, že to nyní alespoň částečně napravíme a galerii se podaří odstranit nevyrovnanost sbírkového fondu a získat některá významná díla,“ uvedl Línek.

 

V současné době odborní pracovníci galerie dokončují strategii akviziční činnosti na období dalších deseti let, která analyzuje současný sbírkový fond i možnosti jeho postupného doplnění. „Na letošní rok prostředky na nákup uměleckých děl mohou dosáhnout až jeden milion korun. Věřím, že se to zhodnotí nejen v tom, co zachováme dalším generacím, ale také v zájmu široké i odborné veřejnosti,“ dodal Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.