Aktuality

Kraj připravil program údržby a rozvoje svého majetku

Budovy na pardubickém Příhrádku by měly sloužit veřejnosti v rámci Krajské knihovny
(7.2.2017)

Pardubice – Jak dál udržovat, spravovat a podle současných trendů i rozvíjet nemovitý majetek Pardubického kraje v celkové hodnotě 25 miliard korun, stanovuje nový koncepční materiál, který dnes schválili radní kraje. Má zkratku PÚR, neboli Program údržby a rozvoje nemovitého majetku, a týká se dopravy, zdravotnictví, školství, sociálních věcí, kultury, životního prostředí a kanceláře ředitele úřadu.  S největšími investicemi počítá Pardubický kraj v letech 2018 a 2019, a to díky možnosti čerpat prostředky z evropských fondů i v souvislosti s vlastními projekty ve zdravotnictví.

 

Schválením tohoto koncepčního investičního dokumentu Rada Pardubického kraje naplňuje své nedávno zveřejněné programové prohlášení v této oblasti. Financování investic počítá se zdroji z krajského rozpočtu, z evropských fondů, ze státního rozpočtu a také od samotných příspěvkových organizací nebo akciové společnosti. „Požadavky na finance jsou samozřejmě vždycky vyšší, než jsou reálné možnost, ale vyplatilo se nám mít připraveno vždy více projektů, které mohou uspět v různých dotačních titulech. Na letošní rok jsou připravené stavby za 1,5 miliardy korun, na příští rok za více než tři miliardy a na rok 2019 přesahují dvě miliardy. Je zřejmé, že se tak Pardubický kraj neobejde bez bankovního úvěru na část z nich,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

 

Na většinu staveb uvedených v PÚR byl již schválen investiční nebo projektový záměr. „V letošním roce by nejvíc prostředků mělo jít do školství. Je to dáno tím, že vlastníme 380 školských budov, o které se musíme starat, i když neplánujeme žádné mimořádné investice. V oblasti dopravy spoléháme na roky 2018-19, kdy by se investice do silnic II. a III. tříd a do mostů měly zdvoj až ztrojnásobit tak, abychom se dostali ze současného stavu, kdy nejsme schopni zajistit reprodukci a údržbu našich více než tři tisíc kilometrů silnic,“ řekl 1. náměstek hejtmana pro majetek a investice Roman Línek.

 

Mezi velké projekty zařazené do tohoto programu patří například centrální příjmy nemocnic v Pardubicích a v Ústí nad Orlicí, výstavba nové psychiatrie v Pardubicích, rekonstrukce areálu Svitavské nemocnice, důležité úseky silnic v turistických oblastech Orlických hor, Králického Sněžníku a Seče či další modernizace silnic na celém území kraje. Kultura má tři zásadní projekty, a to na muzejní depozitáře, zámek a takzvaný Příhrádek v Pardubicích. V sociální oblasti bude pokračovat transformace ústavní péče. „Celkem připravujeme investice pro období příštích deseti let v hodnotě přes 8,5 miliardy korun,“ dodal Línek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.