Aktuality

Setkání ve Štrasburku na téma: Inkluze a deinstitucionalizace. Šance pro všechny?

Setkání ve Strasbourgu na téma: Inkluze a deinstitucionalizace. Šance pro všechny?
(9.7.2016)

Pardubice – Ve školství a sociálních službách se již dlouhodobě velká část české společnosti zabývá tématem inkluze (začleňování lidí s hendikepem do běžného života) a deinstitucionalizace (přechod z institucionální péče do běžné komunitní péče). Také v Domově pod hradem Žampach se těmto otázkám řadu let věnují, poslední roky velmi intenzivně. Domov je zapojen do projektu transformace, při které někteří klienti mění místo poskytování služby – z Domova na Žampachu se někteří obyvatelé stěhují do chráněných bytů v Letohradě a Žamberku, kde žijí v běžném prostředí za podpory zaměstnanců.

 

Ve dnech 9. a 10. května se konalo ve francouzském Štrasburku setkání lidí, kteří pracují ve školství a sociálních službách, rodičů lidí s hendikepem i dalších zájemců, aby se zabývali právě tématem: Je inkluze a deinstitucionalizace šance pro všechny? A za jakých podmínek? Setkání pořádalo zařízení pro lidi s mentálním postižením Sonnenhof, se kterým je Domov pod hradem Žampach v kontaktu.

 

I přes různost pohledů a pestrost zkušeností, které bylo možné na setkání slyšet, to hlavní je společné pro všechny zúčastněné: všude ve všech zastoupených zemích probíhá inkluze, všude je mnoho změn, všude zúčastnění lidé musí citlivě promýšlet, jak změny připravit pro konkrétního člověka co nejlépe a nejvhodněji. Všude zažíváme dobré zkušenosti, ale poučujeme se i ze zkušeností méně dobrých. Opakovaně také zaznívalo, jak nutné je u každého člověka zvažovat situaci individuálně a podporovat ho na jeho životní cestě – ať už vede různými místy a s různými potřebami.

 

To hlavní je, jak se ke změnám postaví lidé, kteří jakýmkoliv způsobem s lidmi s postižením komunikují, žijí a pracují. Pokud budou mít v první řadě na mysli prospěch konkrétního člověka s hendikepem a to, aby mohl žít co možná nejvíc plnohodnotně jako občan společnosti, pokud budou věci dělat s chutí a tvořivě, pak je možné, a zkušenosti tlumočené na setkání ve Strasbourgu to dosvědčují, stále směřovat k větší otevřenosti a spolužití různě odlišných lidí. Povzbuzením může být, že i v sousedních zemích se zabývají stejnými úkoly.

 

Tereza Kellerová, speciální pedagog, Domov pod hradem Žampach

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.