Aktuality

Krajské peníze pomáhají dětem na Zakarpatí

Hejtman Martin Netolický navštívil Zakarpatí
(27.5.2016)

Užhorod – V rámci pracovní cesty na Zakarpatí navštívila delegace Pardubického kraje vedená hejtmanem Martinem Netolickým několik dokončených projektů, které byly částečně hrazené z krajského rozpočtu. Jednalo se především o rekonstrukce kotelen pro vytápění škol a školek, ale také investice do vybavení tříd. Celkově na tyto účely uvolnil Pardubický kraj částku jednoho a půl milionu korun. Delegace také setkala se zástupci krajanského spolku T. G. Masaryka v Užhorodě.

 

„Jsem přesvědčený, že je naší morální povinností přátelům na Zakarpatí pomáhat, protože na celé řadě míst je vidět, že pomoc skutečně potřebují. Finanční částka, kterou Pardubický kraj Zakarpatí poskytuje, je pro tuto oblast velmi významná a pro nás představuje minimální zátěž. Jedná se o peníze, které jsou v rozpočtu určené na činnost samosprávy. Protože jsme v této kapitole maximálně hospodární a neutrácíme za nesmysly, můžeme peníze převést na pomoc potřebným,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Věřím, že tato spolupráce bude v budoucnu pokračovat a dojde k prohlubování vztahů bez ohledu na to, kdo bude sedět v hejtmanském křesle,“ sdělil hejtman Netolický.

 

Ten si také prohlédl další zamýšlené projekty, které by měly být realizovány v příštím roce. „Budeme pokračovat v podpoře především školských projektů, jelikož investice do dětí je investicí do budoucnosti Zakarpatí a celé Ukrajiny,“ řekl hejtman Netolický, který také v rámci setkání se zástupci krajanského spolku T. G. Masaryka předal panu Ivanu Latkovi dvě stříbrné mince zobrazující právě prezidenta Masaryka a Milana Rastislava Štefánika. „Považuji tyto mince za symbolický dar připomínající období společného Československa včetně Zakarpatské oblasti. Je to doba, na kterou lidé na Zakarpatí často s nostalgií vzpomínají,“ připomněl hejtman společnou historii.

 

Pardubický kraj zahájil spolupráci se Zakarpatskou oblastí v odvětví investic rekonstrukcí školy v Koločavě a v letošním roce byly dokončeny projekty v obcích Packaňovo, Simerky a Lintsi. „Když zastupitelstvo Pardubického kraje hlasovalo o uvolnění finančních prostředků na tyto projekty, bylo patrné, že napříč politickým spektrem panuje shoda. Jelikož všichni zastupitelé, kteří byli přítomní, hlasovali pro pomoc Zakarpatské oblasti, svědčí to o tom, že si všichni uvědomujeme, že pomoc našim přátelům na Zakarpatí je nezbytná,“ podotkl závěrem hejtman Netolický.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.