Aktuality

Hejtman Netolický: Kraj využívá prvků duálního systému, potřebuje však partnery na straně firem

Hejtman Netolický: Kraj využívá prvků duálního systému, potřebuje však partnery na straně firem
(20.5.2016)

Třemošnice – V rámci oslav 200 let od zahájení výroby v Hedvičině údolí a 20 let od založení společnosti KOVOLIS Hedvikov se na Zámku Hostačov uskutečnila panelová diskuse, jejíž tématem bylo především technické vzdělávání, zaměstnanost, ale také problémy regionu. Pardubický kraj na této diskusi reprezentoval hejtman Martin Netolický. Ten se v rámci svého vystoupení zaměřil především na oblast technického školství, zaměstnanosti, ale také dopravní obslužnosti.

 

„Pro technické firmy je ideálním modelem pro získávání zaměstnanců aplikace prvků duálního systému vzdělávání. Stejně tak, jako již spolupracuje společnost Bühler se Střední školou obchodu, řemesel a služeb v Žamberku, mohou být kdekoliv jinde vyučovány odborné předměty přímo ve výrobě a studenti mohou být podpořeni stipendii. Kraj se k tomuto staví čelem, je však nutné najít zájem na všech stranách,“ uvedl hejtman Martin Netolický. „Nedostatek technických profesí je problémem celého regionu, avšak je to běh na dlouho trať, jelikož změny se neprojeví za rok, za dva, ale po několika letech. Aktuální problémy lze řešit především pracovní silou ze zahraničí, o což se již delší dobu snažíme prostřednictvím našich partnerů na Zakarpatí. Celý systém získávání pracovních víz je však přinejmenším nepřehledný a neprůhledný,“ řekl hejtman Netolický.

 

Ten také v rámci svého příspěvku zmínil problematiku dopravy v tomto regionu. „Jsem přesvědčený, že nepovedená optimalizace dopravy z let 2011-12 byla již na mnoha místech vyřešena včetně zlepšení vazeb směrem na Chrudim. Jsem však odpůrcem přetrhávání přirozených vazeb v dopravě na regiony Čáslavska a Kolínska, které jsou pro tuto oblast přirozené bez ohledu na hranice kraje,“ dodal hejtman Netolický.

 

V panelové diskusi vystoupili kromě hejtmana Netolického také ředitel společnosti Miloslav Pavlas, ředitelka SOŠ a SOU technické Třemošnice Jana Sýkorová, starosta Třemošnice Miroslav Bubeník, krajský metodik zaměstnanosti Úřadu práce ČR Miroslav Panák a Ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubice Eva Malinová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.