Aktuality

Pardubický kraj – inovativní region budoucnosti

Pardubický kraj – inovativní region budoucnosti
(19.5.2016)

Pardubice – Pardubický kraj se jako jeden z prvních v republice stává skutečně chytrým regionem. Před třemi lety byl z iniciativy členky Rady Pardubického kraje Ludmily Navrátilové založen Energeticko-technický inovační klastr sdružující subjekty, které jsou aktivní v zavádění inovačních řešení. V pondělí 16. května 2016 se v prostorách krajského úřadu uskutečnila odborná konference věnovaná dosavadním výsledkům spolupráce jednotlivých členů, především pak pilotnímu projektu v oblasti sledování energií včetně optimalizace individuálních odběrných míst a koncepčního propojování infrastruktur a uživatelů.

 

Pozornost byla věnována také projektům EPC zaměřeným na poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem pro budovy a objekty v majetku Pardubického kraje. Podle Vladimíra Špidly, šéfa poradců premiéra ČR, prezentované projekty plně zapadají do koncepce Rady vlády pro trvale udržitelný rozvoj. Jedním z jejích témat je právě vznik a rozšíření umělé inteligence. Pardubický kraj podle něho zaslouží uznání za proaktivní a komplexní přístup a také za snahu činnost jednotlivých subjektů koordinovat.

 

Jednání se zúčastnili také hejtman Pardubického kraje Martin Netolický, náměstek hejtmana Roman Línek, krajská radní Ludmila Navrátilová, poradce premiéra ČR Martin Kloz, poslanec Parlamentu ČR Jan Chvojka, prezidentka Národní klastrové asociace Pavla Břusková či generální ředitel společnosti Siemens s.r.o. Eduard Palíšek.

 

Kromě zástupců firmy ATOS na konferenci vystoupili také experti ze společností O2 IT Services, Artechnic Shréder, Univerzity Pardubice, Vyšší odborné školy stavební a střední školy stavební Vysoké Mýto, Naviga 4 či Siemens s.r.o., kteří zdůraznili roli klastrů a regionů při vzniku otevřené platformy v koloběhu potřeb, inovativních řešení a vzniku jednotlivých produktů - například při inteligentním řešení dopravy, veřejného osvětlení, elektronizaci odpadového hospodářství měst, zajištění spolehlivé energie a účasti na energetickém trhu či kybernetické bezpečnosti.

 

Na blok prezentací navázaly setkání pracovní skupiny a návštěvy Nemocnice Pardubice a Elektrárny Opatovice nad Labem. Odborná konference v Pardubicích se uskutečnila v rámci plánovaných „Smart Road Show“, která mají ve spolupráci s Národní klastrovou asociací problematiku chytrých měst a regionů přiblížit postupně ve všech krajích České republiky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.