Aktuality

Historicky první den klastrů, a to v Pardubickém kraji

Den klastrů zahájil Hejtman Martin Netolický společně s pardubickým primátorem Martinem Charvátem
(3.5.2016)

Pardubice - Sál Jana Kašpara na Krajském úřadu v Pardubicích hostil historicky první Den klastrů. Nesměly chybět ani ty nejmodernější technologie z oblasti nanovláken a jejich využití například v oblasti zdravotnictví nebo průmyslu, fungování chytrých budov, elektromobilita nebo drony s termovizí.

 

„Chtěli jsme touto cestou ukázat takový příběh. Příběh tak trochu z opačné strany, z toho, co je úspěšným výstupem projektů spolupráce firem a vysokých škol, mezinárodní spolupráce, a tím říct, co to klastry jsou- je to spolupráce, je to teritoriální seskupení, které je významné, a které může kraji vytvářet konkurenční výhodu,“ přiblížila důvod pořádání akce prezidentka Národní klastrová asociace Pavla Břusková, která byla také jedním z pořadatelů akce.

 

Na klastrovém dni tak návštěvníci viděli úspěšné české projekty, které mají přínos pro společnost a ekonomiku země. Nápad uspořádat Klastrový den se rodil už hodně dlouho. Nakonec Národní klastrová asociace a klastry Nanoprogres a Hi-Tech inovační klastr spojily síly dohromady a historicky první Klastrový den se uskutečnil 28. dubna v prostorách Pardubického kraje.

 

„Chceme ukázat jak českým podnikatelům, mediím, univerzitám, tak i široké veřejnosti, jak klastry fungují, a co dokážeme. Posláním a cílem českých klastrů je zajistit realizaci českých nápadů. Díky tomu vznikají inovativní výrobky. Je vidět, že moderní technologie lidi zajímají a my jsme měli možnost představit malý zlomek toho, co jsou klastrové organizace schopny dokázat,“ uvedl Luboš Komárek, organizátor akce a zároveň manažer klastru Nanoprogres.

 

Akce, která nemá v České republice obdoby, se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje, primátora Pardubic, CzechInvestu a Ministerstva průmyslu a obchodu. „Klastr je v podstatě osvědčený model ze zahraničí, který funguje v mnoha oblastech a většinou to bývá v jednotlivých odvětvích. My se v České republice snažíme zakládat klastry v oblasti inovací. Hledáme nové cesty, které povedou například ke zlepšení výrobního procesu a samozřejmě využití nových moderních technologií, které jsou ve velmi dobré kondici a jsou vyvíjené,“ podpořil akci hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

 

„Z mého pohledu jsou klastry uskupením, kde se můžou potkávat technici s technology, vyměňovat si informace, protože právě ten čas je nejdůležitější. Technologie jdou rychle dopředu a já vnímám klastry jako ideální formu pro sdílení informací,“ dodal primátor Pardubic Martin Charvát.

 

Den klastrů v Pardubickém kraji v duchu přednášek na téma Smart City a Smart Region

Den klastrů byl také o přednáškách. Na jednu z nich zavítal i uznávaný odborník na Smart City Jakub Slavík. Na jeho přednášku se dokonce stála dlouhá fronta „Infrastruktura Smart Cities se skládá z chytré mobility, chytré energetiky a informačních a komunikačních systémů, které to podporují. Je to strategický koncept, který za pomoci moderních technologií pomáhá zlepšovat život ve městě, a tím i jeho hospodářskou prosperitu. Každopádně nejdůležitější je, aby se přes všechny technologie v takovémto městě hlavně dobře žilo,“ přiblížil smysl Smart City Jakub Slavík.

 

„Jsme nadšení z toho, že byl o akci takový zájem. To, že pozvánku na Den klastrů přijal takový odborník jako je Jakub Slavík, je pro nás garancí té nejvyšší kvality a jeho přednáška byla pro návštěvníky akce velkým lákadlem. Ani ostatní ale rozhodně nezůstali pozadu. Za náš klastr například přiblížil fungování chytré budovy Vladimír Brož,“ uvedla předsedkyně Hi-Tech inovačního klastru Lucie Plíšková, který je také jedním z organizátorů akce.

 

Na Dni klastrů byly také přednášky na téma Smart Region – i tady své znalosti prezentovali ti největší odborníci. „Přednášky opravdu návštěvníky zaujaly. Společně s Ondřejem Mamulou, který je náš technologický partner z francouzské korporace s letitými zkušenostmi, jsme se věnovali právě žhavému tématu Smart Region – tedy jeho významu, fungování v zahraničí a možnému přenesení sem do Pardubického kraje. Přednášel také Milan Vich, energetický manažer Pardubického kraje, který přiblížil EPC projekty,“ doplnil výkonný ředitel Energeticko- technického inovačního klastru Petr Lukáš.

 

Memorandum mezi Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM

Na Dni klastrů došlo také k slavnostnímu podepsání memoranda o spolupráci mezi dvěma pardubickými klastry Hi-Tech inovačním klastrem a ETIKEM. Oba klastry mají mnoho společného a vzájemně se i doplňují. Jednání o spolupráci začala už na konci loňského roku a právě na Dni klastrů započala nová spolupráce. „Já Den klastrů chápu jako akci, kde by se měly navazovat nové kontakty a hlavně spolupráce. Kde jinde bychom měli podepsat memorandum, než právě tady. Doufám, že inspirujeme i ostatní klastry a společnou spoluprací dosáhneme daleko vyšších výsledků,“ uvedla předsedkyně klastru ETIK a zároveň krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.