Aktuality

Plánovaný vznik stavebního centra ve Vysokém Mýtě získává širokou podporu

O vznik Stavebního centra trvale udržitelných budov projevili zájem zástupci firem na stavebním trhu
(16.12.2015)

Pardubice – Vznik Stavebního centra trvale udržitelných budov v areálu VOŠ stavební a SŠ stavební ve Vysokém Mýtě – to bylo hlavní téma setkání krajské reprezentace a vedení školy se zástupci firem, které se uskutečnilo 2. prosince 2015 v pardubickém hotelu Euro. Organizátorem akce byly Teritoriální pakt zaměstnanosti Pardubického kraje a Krajská stavební společnost Svazu podnikatelů ve stavebnictví reprezentované jejími předsedy, Ludmilou Navrátilovou, radní Pardubického kraje pro investice a majetek a Pavlem Vackem, ředitelem výše uvedené střední školy.

    

Nové centrum pro osvětu stavební kultury, poradenství, vzdělávání a trvalou prezentaci technologií, materiálů a výrobků z oblasti nízkoenergetických budov vedoucí k rozšiřování znalostí v tomto směru pro veřejnost je připravováno v návaznosti na legislativní závazky České republiky vůči Evropské unii, a to zejména Směrnice o energetické náročnosti budov, která do roku 2020 ukládá snížit v členských zemích spotřebu elektrické energie o dvacet procent. S tím souvisí povinnost členských států navrhovat od 1. ledna 2018 budovy s nulovou spotřebou elektrické energie a pro nové budovy vlastněné orgány veřejné moci dokonce od 1. ledna 2016.

    

Existenci stavebního centra považuje za důležitou také krajská radní pro investice a majetek Ludmila Navrátilová. „Je nezbytné ve veřejných zakázkách pro veřejný sektor hledět na kvalitu technologií a materiálů, jak je to běžné u soukromých investorů. Tato kvalita by měla být garantována právě tímto odborným poradním orgánem. Projekt chápu také jako investici do budoucna, zejména při výchově mladé generace, která se jednou stane zákazníky stavebních firem nebo samotnými realizátory staveb, znalými široké problematiky vzniku energeticky úsporných budov,“ zamýšlí se nad významem projektu Ludmila Navrátilová.

 

Odborným garantem projektu je brněnské Centrum pasivního domu. Podle jeho ředitele Jana Bárty by měla i tato aktivita zprostředkovat základní povědomí o stavbě a potřebě trvale udržitelných energetických budov dětem už od úrovně mateřských škol formou hry a tématu se musí věnovat také obecná výuka na základních školách a všeobecných středních školách. Odborná výuka pak bude poskytována na úrovni středních odborných škol, vyšších odborných škol, vysokých škol a na úrovni celoživotního vzdělávání.

    

Vzniku centra bude předcházet zpracování studie proveditelnosti. Pro vzdělávací část jsou v objektu školy v ulici kpt. Poplera vytipovány dvě budovy určené k rekonstrukci. Trvalá vzorkovna materiálů, výrobků a technologií je zamýšlena ve zcela nové hale. Zařízení by mělo sloužit k prezentaci firem, které by formou výstav či odborných workshopů představovaly nejnovější trendy ve stavebnictví. Možnost využít trenažery pro nácvik při odborné přípravě dosud nikde v republice neexistuje.

    

Centrum, podporované krajskou samosprávou a Energeticko-technickým inovačním klastrem, se stane poradním a kontrolním orgánem zájemcům pro stavbu rodinných domů či veřejných budov, mimo jiné také energetickému manažerovi Pardubického kraje a nově připravovaným projektům, bude sloužit pro udržování budov v majetku kraje i jako platforma pro odborné vzdělávání učitelů odborných škol, projektantů staveb, stavebních inženýrů, soukromých investorů i stavebních řemeslníků. Činnost centra by také měla přispět ke zvýšení zaměstnanosti ve stavebnictví. Realizace projektu ve Vysokém Mýtě se jeví jako vhodná také vzhledem ke skutečnosti, že stavební škola má od září 2016 schválenou akreditaci vzdělávacího programu Nízkoenergetické a pasivní objekty.

 

Ivan Hudeček

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.