Aktuality

Chráněné bydlení Domova pod hradem Žampach zahajuje od listopadu také v Žamberku

Titul:	Služba chráněné bydlení Domova pod hradem Žampach zahajuje od listopadu také v  Žamberku. Na Žampachu nově plánují službu specializovanou.
(2.11.2015)

Pardubice - Domov pod hradem Žampach poskytuje službu chráněné bydlení od roku 2013, a to ve městě Letohrad. V souladu s transformačním plánem sociálních pobytových služeb domov postupně navyšuje kapacitu této služby, která je určena především pro zdravotně postižené osoby s nižším stupněm závislosti na pomoci a podpoře. Jedná se o osoby s předpoklady pro bezproblémové soužití v domácnostech umístěných v bytech v běžném společenském prostředí.

 

„Smyslem změn v poskytování pobytových služeb je nastavení služeb tak, aby odpovídaly naplňování potřeb jejich uživatelů. V ústavních zařízeních máme stále osoby, které díky svým schopnostem a přípravě mohou žít mnohem plnohodnotnější život v běžném společenském prostředí. Zároveň však bude potřeba i specializovaných služeb pro menší počet lidí se specifickými potřebami,“ uvedl k této problematice krajský radní Pavel Šotola.

 

Přestože dochází k postupnému snižování kapacity pobytových služeb poskytovaných v zámeckém areálu na Žampachu, je v transformačním plánu počítáno i v dlouhodobém výhledu se zachováním těchto lůžek. Plánováno je také, že menší část této kapacity bude do budoucna sloužit jako služba pro děti se specifickými potřebami, vč. služby odlehčovací, podporující možnost setrvání těchto dětí v rodině.

 

Ředitel žampašského domova Luděk Grätz k tomuto na vysvětlenou říká: „Do roku 2018 plánujeme navýšit počet uživatelů ve službě chráněné bydlení na 25, což by představovalo přibližně čtvrtinu z celkové kapacity našich pobytových služeb. Avšak tento náš záměr také zahrnuje realizovat plánovanou výstavbu dvou dvojdomků, tedy čtyři domácnosti v připravované stavební lokalitě Nad Bažantnicí v Letohradu. Pokud jde o připravovanou specializovanou službu pro děti, tak zde chceme zaměřit menší kapacitu naší pobytové služby na pomoc rodičům s dětmi s poruchami autistického spektra. S naším zřizovatelem jsme si vědomi, že tato služba je mimořádně náročná, ale současně v Pardubickém kraji velmi chybí.“

 

Služba chráněné bydlení v Žamberku bude mít v nejbližší době k dispozici tři malometrážní byty v lokalitě pod radnicí a uživatelům zde bude dána možnost společného, párového bydlení. „Změnám, které nás v nejbližší době čekají, předcházely opravdu důkladné přípravy. Pracovali jsme na nich v týmu téměř dva roky, jednali s uživateli, zákonnými zástupci, zástupci měst a obcí, čerpali zkušenosti z jiných zařízení a vše se snažili vymyslet a navrhnout tak, aby to bylo ku prospěchu uživatelům služeb domova. Velmi podstatné je pro nás, aby všichni uživatelé měli nadále dostatečnou nabídku aktivizačních činností a zejména pracovního uplatnění. Velmi podstatný byl pečlivý výběr a příprava klientů, ověřování jejich schopností. Samozřejmě zajišťujeme nezbytnou asistenční péči v potřebném rozsahu“, dodává Jaromír Fabián, vedoucí sociální péče domova.

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.