Aktuality

Zaměstnavatelé a střední školy mají společný cíl: vychovat mladé odborníky

Zaměstnavatelé a střední školy mají společný cíl: vychovat mladé odborníky
(24.6.2015)

Dašice v Čechách / Ústí nad Orlicí – Spolupráce škol a firem. Tři slova, která často dostávají zcela konkrétní obsah. A to také díky firmám, které se rozhodly jít středním školám naproti a nabízejí žákům možnost praxe, stáží, stipendia a do budoucna i dobrou práci.

   

Jednou z nich je společnost MD logistika z Dašic na Pardubicku. Její vedení seznámilo zástupce vybraných středních odborných škol s provozem firmy a postupně poznává oborovou nabídku i vybavení svých budoucích partnerů v jednotlivých regionech. Exkurze v logistickém centru v Dašicích se zúčastnili zástupci automobilních škol v Holicích a v Ústí nad Orlicí, Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě a odborných učilišť - opravárenského v Králíkách a ve Chvaleticích. Ředitel dopravy uvedené společnosti Jiří Řádek navštívil 23. června 2015 Střední odbornou školu automobilní v Ústí nad Orlicí, kde se seznámil s technickým vybavením školy a především střediska praktického vyučování. Návštěvy dalších odborných škol budou následovat.

    

Společnost MD logistika s více než 300 zaměstnanci vykazuje roční obrat 750 mil. Kč. Z toho 60 procent tvoří oblast dopravy. Řidičů je však nedostatek, těch nejkvalitnějších s praxí přímo dramatický. „Jednou z cest v dlouhodobějším horizontu je výchova vlastních řidičů. Snažíme se prostřednictvím odborných škol dostat k žákům, kterým nabízíme možnost praxe v dílnách nebo v dispečinku. Mohou tak získat praktické zkušenosti, pracovní návyky a pouto k firmě nabízející stabilní zaměstnání,“ vysvětluje strategii firmy její ředitel Robert Kuchar.

    

Konkrétní podmínky vzájemné spolupráce jsou předmětem probíhajících jednání. Kromě již zmíněných forem se nabízí příspěvek na pořízení profesního průkazu umožňujícího obsluhu vozidel skupiny C. Zástupci společnosti MD logistika zavítají v říjnu tohoto roku přímo mezi žáky do školy, svoji firmu budou prezentovat na přehlídkách středních škol v jednotlivých okresech i na tradičním Autosalonu, který se uskuteční 26. září 2015 v prostorách školy.

 

Ivan Hudeček

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.