Aktuality

Psychiatrie nesmí být v kraji popelkou

Psychiatrie nesmí být v kraji popelkou
(27.5.2015)

Svitavy -  Celostátní setkání odborníků v psychiatrii a psychoterapii ve Svitavách dnes zahájil 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek. Sešli se na něm členové Psychiatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně a České psychiatrické společnosti spolu se zástupci Nemocnice Pardubického kraje.

 

Roman Línek přivítal hosty v areálu, kde kraj s pomocí evropských fondů investoval přes 113 milionů korun do modernizace a přístavby psychiatrického oddělení nemocnice, které má sloužit celé východní části kraje. Připustil, že psychiatrie byla v České republice dosud zanedbávanou popelkou mezi medicínskými obory. „To by se mělo změnit, věřím, že nová koncepce Ministerstva zdravotnictví přinese změny a finance na jejich realizaci,“ řekl Línek a pokračoval: „Ani jako kraj nechceme stát stranou. I proto jsme zadali zpracování koncepce oboru na krajské úrovni. Rada kraje se tímto tématem bude zabývat v červnu.“

 

Evropské fondy jsou v tomto období psychiatrii nakloněny, mají ji jako jednu z priorit. Na to sází i Pardubický kraj. „Chtěli bychom navýšit kapacitu lůžkové akutní péče v Pardubické nemocnici, humanizovat psychiatrickou péči a počítáme také s pilotními projekty Center duševního zdraví. Důležitá je pro nás provázanost celého systému péče o psychiatrické pacienty a také sdílení zkušeností a informací mezi odborníky,“ řekl Roman Línek.

 

Již nyní se díky zapojení Norských fondů pracuje na projektu v Albertinu Žamberk. Ten by měl nejen zvýšit kulturu prostředí, kde pacienti psychiatrie pobývají, ale také přinést nové metody a přístupy léčebné péče. Celkové náklady převyšují 21 milionů korun a termín dokončení je v příštím roce.

 

„Zcela stěžejní se však v příštích letech stane personální oblast – tedy jak zajistit vyšší počty absolventů, kteří naplní nová zařízení. Bez nových lékařů všechny plány ztroskotají. To je společný úkol, na kterém se musí podílet jak ministerstvo, tak i odborná společnost, školství a také naše nemocnice,“ dodal Línek.

 

Martin Hollý, předseda České psychiatrické společnosti a ředitel Psychiatrické nemocnice Bohnice, seznámil přítomné se stavem reformy psychiatrické péče v České republice. Návrh koncepce psychiatrické péče v Pardubickém kraji představil odborníkům Petr Hejzlar, zástupce primáře psychiatrického oddělení Pardubické nemocnice. Zdeňka Kovářová, primářka psychiatrického oddělení Svitavské nemocnice, hovořila na téma Moderní psychiatrická a psychoterapeutická péče ve Svitavské nemocnici.Ve Svitavách se také uskutečnilo zasedání výboru Psychiatrické společnosti ČLS JEP a České psychiatrické společnosti.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.