Aktuality

Kraj investuje i do léčebného ústavu v Žamberku

Kraj investuje i do léčebného ústavu v Žamberku
(5.11.2014)

Žamberk – Prosluněné podzimní počasí prosvětlilo nové fasády a okna několika budov Odborného léčebného ústavu v Žamberku. Zařízení, které je od roku 2003 příspěvkovou organizací Pardubického kraje, dnes slavnostně zakončilo dva projekty v oblasti životního prostředí. Jednalo se o zateplení hlavního pavilonu Honlův dům, několika menších objektů a také úpravy lesoparku. Celková hodnota díla je více než 22 milionů korun. Za zřizovatele se otevření upravených prostor zúčastnil 1. náměstek hejtmana zodpovědný za zdravotnictví Roman Línek.

      „Pardubický kraj zřizuje nejenom pět nemocnic akutní péče a zdravotnickou záchrannou službu, ale také devět dalších zdravotnických zařízení. Také u nich chceme, aby plnily svou odbornou a regionální funkci, poskytovaly kvalitní péči a rozvíjely se. Jsem rád, že jedním z těch zařízení, na kterém jsou změny z posledních let vidět nejvíce, je i Odborný léčebný ústav Žamberk,“ konstatoval náměstek Línek. V ústavu vyrostla po roce 2000 nová budova léčebny dlouhodobě nemocných, novou podobu nyní dostala hlavní budova léčebny a řada menších budov a výrazného vylepšení a nových výsadeb se dočkal areál lesoparku i ovocný sad. „Předpokládáme, že zateplením ušetříme více než 1,2 milionu korun ročně,“ konstatoval Rudolf Bulíček, který je pověřený řízením ústavu. Na projekty získal Pardubický kraj dotaci z Operačního programu Životní prostředí a Státního fondu životního prostředí a spolufinancoval je  i z vlastního rozpočtu.

     „Tím ale další rozvoj Albertina nekončí,“ pokračoval Roman Línek. „V současné době se buduje a modernizuje plicní lůžkové oddělení dlouhodobé péče a v rámci tohoto projektu se počítá i s novým přístrojovým vybavením. Do takzvaných Norských fondů jsme pak podali žádost o zařazení projektu na ucelenou rehabilitaci na psychiatrickém oddělení. Tomuto oboru jsme v České republice ještě hodně dlužni a právě v Žamberku bychom mohli získat další moderní otevřené pracoviště pro tyto pacienty.“

     Albertinum se v současné době nachází v tzv. předakreditačním období, vlastní přezkum Hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče se uskuteční v závěru listopadu. Již nyní byl ústav oceněn titulem Kvalitní a bezpečná nemocnice 2014.

     Závěrečnou tečkou dnešní slavnosti bylo předání nového sanitního vozu, který ústav pořídil spojením vlastních prostředků a sponzorského daru od společnosti Šmídl  Žamberk.

     Albertinum bylo založeno v roce 1905 jako léčebna tuberkulózy. V současné době poskytuje ambulantní péči v řadě oborů a lůžkovou péči pro plicní choroby, psychiatrii a dlouhodobě nemocné. Část zařízení slouží jako sociální lůžka.

    

     play

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.