Aktuality

Kraji se daří získávat evropské peníze na sociální prevenci

Kraji se daří  získávat evropské peníze na sociální prevenci
(4.11.2014)

Pardubice -  Azylové domy, domy na půli cesty, intervenční centrum a služby sociální rehabilitace patří do služeb sociální prevence, na které Pardubický kraj už několik let zajišťuje prostředky z takzvaných individuálních projektů. Ty jsou financovány z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu. Nyní končí druhý projekt, díky kterému kraj získal na dva roky téměř 70 milionů korun. Rozjíždí se projekt třetí, tentokrát na devět měsíců, s dotací téměř 43 milionů korun.

     „Prostřednictvím těchto služeb jsme pomohli k integraci sociálně vyloučených osob a také osobám ohroženým sociálním vyloučením,“ uvedl radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola. „Díky víceletému financování z evropských prostředků se podařilo zajistit ekonomickou stabilitu poskytovatelů a zvýšení kvality služeb,“ dodal.

     Nejvíce prostředků z projektu šlo na azylové domy pro muže, ženy a matky s dětmi a rodiny s dětmi (35 milionů), dále na sociální rehabilitaci pro osoby s duševním onemocněním (19 milionů), domy na půli cesty pro osoby opouštějící zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy (10 milionů) a intervenční centra zejména pro oběti domácího násilí (3,3 milionu korun).

     Tyto služby poskytovalo na základě výběrového řízení 12 dodavatelů. Skutečný počet uživatelů mírně překročil předpoklady. Azylové domy pomohly 878 uživatelům, domy na půli cesty 121 mladým lidem, sociální rehabilitací pro duševně nemocné prošlo 470 klientů. Intervenční centrum pro oběti domácího násilí a řešení krizových situací zaznamenalo 50procentní nárůst, z 216 na 326 klientů.

    „V říjnu letošního roku jsme zahájili návazný projekt na devět měsíců příštího roku na stejné služby rozšířené o sociálně terapeutické dílny.  Po zbývající část roku 2015 budou tyto služby financovány z prostředků státního rozpočtu v rámci dotačního řízení. V tuto chvíli hodnotíme nabídky poskytovatelů a chtěli bychom s nimi do konce roku uzavřít smlouvy,“ doplnil Pavel Šotola.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.