Aktuality

Nominujte dobrovolníky i odpovědné firmy

Předávání ocenění v minulém roce
(22.10.2014)

Pardubice - Již počtvrté budou ve spolupráci Pardubického kraje a Koalice nevládek Pardubicka vyznamenáni za svojí záslužnou činnost dobrovolníci, neziskové organizace a společensky odpovědné firmy. Až do 7. listopadu může široká veřejnost podávat své návrhy na jejich ocenění. Galavečer dobrovolníků se uskuteční 1. prosince v kongresovém sále Afi Paláce Pardubice. Záštitu nad akcí převzal také radní Pardubického kraje zodpovědný za sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

     „Chceme tímto poděkovat všem, kteří myslí na druhé a pomáhají zlepšovat náš svět. V každé ze tří kategorií bude vybráno deset oceněných, kteří poté na galavečeru převezmou cenu společně s pamětním listem,“ vysvětlil poslání celé akce radní Pavel Šotola.

     Pořadatelem akce je Koalice nevládek Pardubicka ve spolupráci s Pardubickým krajem, Europe Direct Pardubice a organizací Rytmus Chrudim, o. p. s. Ocenění se bude předávat kategoriích dobrovolník, nestátní nezisková organizace a společensky odpovědná firma (například společnosti, které zaměstnávají hendikepované spoluobčany). „Je důležité připomínat si výjimečné záslužné činy všech jednotlivců i firem, které snoubí podnikání a společensky odpovědný přístup ke svému okolí a životu v regionu,“ uvedla senátorka a místopředsedkyně Koalice nevládek Pardubicka Miluše Horská.

     Nominovat je možné pomocí online formulářů dostupných na webu www.nevladky.cz nebo zasláním jejich tištěné podoby na adresu: Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Klášterní 54, 530 02, Pardubice. Obálku označte heslem: „NOMINACE“.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.