Aktuality

Kraj je připraven převzít sociální služby od státu

Foto: archiv Pardubického kraje
(1.9.2014)

Pardubice – Od začátku roku 2015 by měly převzít všechny kraje a Hlavní město Praha od státu financování sociálních služeb na svém území. Většinu sociálních služeb pak budou financovat kraje ze státního rozpočtu podle skutečných potřeb regionů. Připravuje se na to i Pardubický kraj, který předpokládá, že od státu na tyto účely získá 390 - 430 milionů korun.

     „Skutečná výše dotace bude závislá na podobě rozpočtu, který bude schvalovat poslanecká sněmovna. Podíl Pardubického kraje představuje 5,37 procenta z kapitoly financování sociálních služeb,“ vysvětluje radní pro sociální věci a neziskový sektor Pavel Šotola.

     Pokud dojde k avizovanému posílení prostředků na financování sociálních služeb pro rok 2015 o 750 milionů korun pro celou Českou republiku s účelovým určením na odměňování pracovníků v sociálních službách, bude to znamenat určitou stabilizaci a jistotu pro poskytovatele sociálních služeb a jejich zaměstnance alespoň pro rok 2015. „Celkově by mohlo jít o navýšení 40 milionů korun v této oblasti pro Pardubický kraj,“ uvádí radní Šotola.

     Přestože dosud nebyla schválena novela zákona o sociálních službách k přechodu financování, Pardubický kraj už v předstihu zpracoval a projednal metodiku pro poskytování dotací a Akční plán sociálních služeb na rok 2015, jehož součástí jsou i kritéria pro poskytování dotací. Po schválení těchto materiálů v Zastupitelstvu Pardubického kraje v září kraj vyhlásí dotační řízení pro poskytovatele sociálních služeb na území Pardubického kraje. Harmonogram následných kroků pro zajištění bezproblémového přechodu financování je nastaven tak, aby neohrozil fungování sociálních služeb v následujícím roce.

     „Přechod financování na kraje znamená větší důraz na zajištění rovného a transparentního rozdělování veřejných prostředků, včetně kontroly efektivního vynakládání těchto prostředků na sociální služby. Pro poskytovatele sociálních služeb by to měl být pružnější systém při financování služeb, které zajišťují potřebným občanům,“ zdůrazňuje vedoucí odboru sociálních věcí Helena Zahálková.

     Zároveň, tak jako v předchozích letech, se bude i Pardubický kraj podílet na spolufinancování sociálních služeb formou grantů a příspěvků na provoz.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.