Aktuality

Jak urychlit výstavbu cyklostezky z Pardubic do Chrudimi?

Radní René Živný probírá s projektantem jedntolivé úseky cyklostezky
(6.3.2014)

Pardubice  -  Krajský radní pro cestovní ruch, sport a volnočasové aktivity René Živný sezval na koordinační schůzku na Pardubický kraj hlavní aktéry výstavby plánované cyklostezky z Pardubic do Chrudimi. Zatímco úsek z Chrudimi je hotový už několik let, část z Pardubic se stále nestaví.

     „Plány investora, města Pardubic, ohrožují přemrštěné požadavky majitelů některých pozemků. Ale vypadá to, že úsek z Pardubic až na konec Dražkovic bude letos připraven ke stavbě,“ uvedl Živný.

     Další úsek z Dražkovic do Mikulovic je zatím problematický. Zejména obyvatelům Mikulovic se nelíbí, že by cyklostezka měla na 430 metrech vést po silnici II. třídy jako vedlejší pruh. „Určitě to není ideální, ale vzhledem k tomu, že se zatím nedaří rozumně dohodnout s majiteli zdejších pozemků, je to jediné schůdné řešení, se kterým se v dohledném čase posuneme,“ vysvětlil Živný. Kvůli bezpečnosti by se v tomto úseku musela snížit rychlost automobilové dopravy na 70 km/h. Starosta Mikulovic Josef Nentvich se proto dohodl se zpracovatelem projektové dokumentace na konkrétních konzultacích.

     „Věřím, že při dobré vůli se můžeme i této cyklostezky během pár let dočkat. V rámci mých možností pro to udělám maximum,“ dodal Živný.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.