Aktuality

Díky projektu bude více času na práci s ohroženými rodinami

Ilustrační foto z Dětského centra Veská
(24.2.2014)

Pardubice - Pardubický kraj byl úspěšný a získal finanční prostředky z evropských fondů na podporu sociálně-právní ochrany dětí. Díky tomu může posílit oddělení, které se zabývá zejména náhradní rodinnou péčí, o dva nové pracovníky.

     Zvýšená potřeba pracovníků sociálně-právní ochrany dítěte vyplývá z loňské novely zákona. „Podstatou změn v zákoně je větší důraz na práci s rodinou a náhradní rodinou v zájmu dítěte. Sociální pracovníci nemají být tolik zavaleni papírováním, ale měli by zejména intenzivně pracovat s ohroženými rodinami a jejich dětmi,“ vysvětlil radní pro oblast sociální péče a neziskový sektor Pavel Šotola. Díky projektu bude posílena i odborná spolupráce všech zapojených subjektů.

     Grantový projekt s názvem „Podpora aplikace standardů v Pardubickém kraji“ který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky,  byl zahájen 1. února a potrvá do 30. června 2015. Umožní nastavení vyššího standardu v oblasti sociálně-právní ochrany dětí a to nejen v oblasti personální a technické, ale také formou vzdělávání pracovníků a zajištěním supervize pro pracovníky (rozvoj profesionálních dovedností a kompetencí) sociálně-právní ochrany dětí na území celého kraje.

     Projekt má několik klíčových aktivit. Pardubický kraj bude pořádat tematické workshopy, jejichž cílem bude zvyšování úrovně jednotného metodického vedení vůči obcím s rozšířenou působností v oblasti sociálně-právní ochrany dětí. Dále se budou konat kulaté stoly se záměrem nastavit systém odborné spolupráce se spolupracujícími subjekty, které se snaží společně pomáhat rodinám a dětem.

     Pardubický kraj se tímto projektem připravuje na nové standardy, které budou platit od roku 2015.

 

loga

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.