Aktuality

Valentýnský ples pro hendikepované

Radní Pavel Šotola na valentýnském plese pro hendikepované
(14.2.2014)

Svitavy – Neobyčejný ples zaplnil ve středu 11. února se sál svitavské Fabriky do posledního místa. Domov na rozcestí, který je příspěvkovou organizací Pardubického kraje, zde totiž pořádal dnes již tradiční valentýnský ples pro lidi se zdravotním hendikepem.

     „Jsme velmi potěšeni, že o tento ples je takový zájem. Letos se plesu zúčastnilo přes 380 uživatelů sociálních služeb ze 14 zařízení, a to nejen z Pardubického kraje“ řekla ředitelka Domova na rozcestí Jaroslava Filipová

     Živá hudba, předtančení, tombola, výborná nálada, plný parket tančících – zkrátka ples, jak má být. „Jsme rádi, že mají uživatelé sociálních služeb možnost se setkávat i při takovýchto akcích. Jejich nadšení a radost je dalším impulsem pro naši práci na zlepšování podmínek pro osoby se zdravotním hendikepem,“ sdělil radní pro sociální oblast a neziskový sektor Pavel Šotola.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.