Aktuality

Kraj lákal slovenské turisty

Kraj lákal slovenské turisty
(5.2.2014)

Pardubice/Bratislava  - Pardubický kraj prostřednictvím Destinační společnosti Východní Čechy (DSVČ) představil své turistické zajímavosti slovenské cestující veřejnosti i odborníkům v cestovním ruchu na jubilejním 20. ročníku mezinárodního veletrhu ITF SLOVAKIATOUR Bratislava 2014.

     Pracovníky DSVČ pozvala na svůj stánek Krajská organizácia cestovného ruchu Severovýchod Slovenska, která zastupuje Prešovský samosprávný kraj, partnerský region Pardubického kraje. Dalším zahraničním partnerem na tomto stánku byl Liberecký kraj. „Sousední země jako Slovensko a Polsko jsou pro rozvoj turistického ruchu v našem kraji klíčové, proto chceme zájemce a turistické operátory oslovovat přímo,“ uvedl radní Pardubického kraje pro cestovní ruch René Živný k účasti na veletrhu.

     Návštěvníci veletrhu měli možnost získat na pultu Východní Čechy propagační materiály o Pardubickém kraji, dozvědět se o nejvýznamnějších zajímavostech a památkách v tomto regionu nebo si ověřit své znalosti o této části České republiky ve vědomostním kvízu. Prostřednictvím dvaceti otázek a odpovědí poznávali taková místa jako Kunětická hora, Veselý Kopec, Toulovcovy maštale, Orlické hory nebo Králický Sněžník. Pro ty, kteří správně odpovídali na kvízové otázky, byla připravena tradiční sladká odměna – pardubický perník z rukou hostesky v kroji.

     Letos se na veletrhu ITF SLOVAKIATOUR v Bratislavě představilo více než 400 vystavovatelů. Z tohoto pohledu se tedy jednalo o komplexní prezentaci možností v oblasti cestování nejen na Slovensku, ale také v okolních regionech. Návštěvnost veletrhu byla největší hlavně ve víkendových dnech, kdy bylo otevřeno pro širokou veřejnost. Zájemci se na pultě Pardubického kraje tradičně vyptávali na možnosti cykloturistiky, individuální pěší turistiky a na historické památky.

     Josef Rychter

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.