Aktuality

Informace z 24. jednání Rady Pardubického kraje

Informace z 24. jednání Rady Pardubického kraje
(28.11.2013)

Kraj připravuje investiční záměr na elektrickou přípojku k tvrzi Bouda

Dělostřelecká tvrz Bouda, která je v majetku Pardubického kraje, potřebuje elektrickou přípojku. Přesvědčil se o tom hejtman při své návštěvě objektu v říjnu letošního roku. Společnost přátel československého opevnění, jež provozuje tento rozsáhlý pevnostní objekt s pěti bojovými „sruby“ a podzemním systémem chodeb a sálů o celkové délce 1,5 kilometru, využívá na osvícení dieselový agregát. „To je samozřejmě provozně velmi nákladné. Zvláště když stále stoupají ceny pohonných hmot. Náročná je údržba i obsluha strojoven, a to nejenom časově, ale zejména personálně. Provozovatel zajišťuje šest prohlídkových tras, které musí být samozřejmě nasvíceny,“ vysvětluje hejtman Pardubického kraje Martin Netolický a pokračuje: „Panu řediteli Ráboňovi jsem přislíbil pomoc s hledáním finančních prostředků na rozvoj tohoto objektu. Bez investičního záměru bychom se však nemohli pohnout z místa. Projekt je teprve prvním krokem k tomu, aby tato unikátní turistická atrakce, kterou navštíví ročně více než 12 tisíc turistů, měla odpovídající provozní zázemí, ale zejména poskytla větší komfort návštěvníkům,“ doplnil hejtman Netolický.

     Se zavedením přípojky elektrické energie do objektu Boudy by podle Netolického bylo možné rozšířit prohlídkové trasy, zajistit vysoušení některých prostor uvnitř tvrze a i lepší zabezpečení objektu. Připojení tvrze Bouda na elektrickou energii, která je situována v lesním masivu a v prostoru značně odlehlém od nejbližších obcí, je možné z Těchonína (délka trasy přibližně 3,6 kilometru), z Boříkovic (vzdálenost asi 4,2 kilometru) nebo ze Suchého vrchu (délka trasy 3,1 kilometru).

 

Železnice v kraji se otevře konkurenci

Rada kraje dnes pověřila náměstka hejtmana Jaromíra Duška, aby začal připravovat proces nutný pro výběrová řízení na zajištění dopravní obslužnosti železniční dopravou na území Pardubického kraje. „Chceme na všech tratích umožnit účast ve výběrových řízeních i jiným dopravcům než Českým dráhám, které v současné době nejsou na všech tratích v kraji schopny nabídnout cestujícím dostatečný komfort,“ uvedl Jaromír Dušek. Účelem výběrových řízení bude především snížení ceny dopravního výkonu, nasazení rychlejších a komfortnějších vozidel, zvýšení komfortu služeb cestující veřejnosti a zahájení provozu na zatím neobsluhovaných tratích. Změny by se měly projevit v jízdním řádu platném od prosince 2014. Konkurenci na tratě pustilo nejen Ministerstvo dopravy, ale například i kraje Karlovarský a Liberecký, kde objednávají vlaky německého dopravce, Olomoucký kraj a další.

 

Propagaci cestovního ruchu pomohou krajské dotace

Rada Pardubického kraje se dnes zabývala také dotacemi do propagace cestovního ruchu.

Částkou téměř 300 tisíc korun podpořila deset projektů, a to zejména na informační tabule v turisticky hojně navštěvovaných místech. „Velkou pozornost věnujeme zejména Králické pevnostní oblasti a celé destinaci Králický Sněžník, kde vidíme největší turistický potenciál,“ uvedl radní pro cestovní ruch René Živný. Nové tabule budou také ve Vodárenském lese ve Svitavách, na Seči a na Labské stezce. Kraj dotuje také tradiční akce, které lákají do regionu návštěvníky, jako jsou například Aviatická pouť v Pardubicích

nebo Řemeslnická sobota v Letohradě. Příspěvek získal i časopis Vlastivědné listy představující památky, přírodní zajímavosti i osobnosti Pardubického kraje.

     Podpoře se těší i některé novinky. „Velmi zajímavý bude pilotní projekt Vodních zdrojů Chrudim, které jsou zřizovatelem Národního geoparku Železné hory. V rámci roku krystalografie chtějí příští rok vytvořit z betonu 1,5 metru vysoký objekt krystalu kalcitu a umístit ho u Berlovy vápenky v Třemošnici - Závratci. Výhledově by v geoparku mohlo být v místě výskytu různých hornin instalováno více takových názorných krystalů. Přesvědčili jsme se, že o technické a přírodní památky je v našem kraji velký zájem, a proto rádi tuto iniciativu podporujeme,“ dodává Živný.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.