Aktuality

Motivují školy k etické výchově

Motivují školy k etické výchově
(13.11.2013)

Pardubice – Pod záštitou 1. náměstka hejtmana Romana Línka zhodnotil dnes Nadační fond Josefa Luxe další ročník soutěže na podporu etické výchovy na školách. Letos se do něj přihlásilo 17 škol z celé republiky. Ocenění získaly i dvě školy z Pardubického kraje – Gymnázium Holice a Letohradské soukromé gymnázium. Podle předsedkyně fondu Věry Luxové je jeho cílem podporovat a motivovat školy v etické výchově a následně dosáhnout toho, že bude etická výchova zařazena do běžných učebních plánů.

     „I když v naší zemi žijeme v relativním blahobytu, máme plné ledničky a garáže, přece jen nám často něco schází. Nechci mluvit o morálce, ta má pro většinu lidí nepříjemný nádech, ale etika a obyčejná slušnost je hodnota nenahraditelná. Slušnost není slabost. Děti by si takové zásady měly odnést z rodiny, ale také škola může mnohé doplnit a někdy i nahradit. Proto děkuji všem, kteří se na školách etické výchově věnují, otvírají dětem nové obzory a nechávají je přemýšlet o důležitých hodnotách v lidském životě,“ řekl na úvod Roman Línek.

     Jako nejlepší byly hodnoceny tři školy – Základní škola Náchod – Plhov, Církevní základní škola ve Veselí nad Moravou a Základní a Mateřská škola Povrly. V nich se osvědčilo využívat absolventy kurzu etické výchovy, spolupracovat s pedagogickými fakultami, besedovat v neformálně upravených učebnách, propojit etickou výchovu s šetrným chováním k životnímu prostředí, pomocí bližním, vydáváním časopisů či diskutovat nad různými tématy na diskuzních fórech jak s žáky, tak s rodiči. Učitelé etické výchovy také pracují na vlastních učebnicích.

     Dvě školy z Pardubického kraje skončily na druhém místě. Na Letohradském soukromém gymnáziu je etická výchova vyučována jako samostatný povinný předmět v primě a kvintě osmiletého studia a jako jeden z volitelných seminářů v septimě a oktávě. Na Gymnáziu Holice se etická výchova učí buď jako samostatný předmět, nebo jako součást dalších předmětů. Škola navíc spolupracuje s občanským sdružením Almalthea a žáci adoptovali na dálku afrického chlapce, se kterým si píší.

     Program na podporu etické výchovy vyhlašuje Fond Josefa Luxe od roku 2001 a pro zúčastněné zástupce škol pořádá společné semináře, kde si mohou vyměnit zkušenosti. „Máme radost, že na mnoha školách mají s etickou výchovou výborné zkušenosti a vidí její význam na praktických příkladech. A nejzajímavější je pro nás vždy to, když se o takové zážitky můžeme podělit s ostatními kantory. Věřím, že se etické výchově dostane v budoucnu i náležitého místa ve školních osnovách,“ dodala na závěr Věra Luxová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.