Aktuality

ROPfórum v Hradci Králové vyvrcholilo Koulí

Brífink Martina Netolického a Kláry Dostálové
(12.11.2013)

Hradec Králové – Novinářské brífinky, křest knihy Tady jsem doma a na závěr divadelní představení Koule. To vše včera zažili návštěvníci v královéhradeckém Klicperově divadle "v režii" Regionální rady Severovýchod. Výroční akce netradičním způsobem informovala o financování projektů z Evropské unie. Hejtman Martin Netolický hovořil čerpání peněz v novém programovacím období či o tom, jak by se měl změnit způsob pro jejich přerozdělování.

     Známí regionální novináři a veřejnost debatovali ve foyeru divadla s vrcholnými představiteli Regionální rady. Brífink Martina Netolického a ředitelky Centra evropského projektování Kláry Dostálové moderoval Vlastimil Weiner z České televize. „S největší pravděpodobností vznikne Integrovaný regionální operační program, takzvaný IROP. V této chvíli dojednáváme, jak se bude čerpat, na jaké priority a jakým způsobem. S potěšením mohu konstatovat, že úloha regionů bude v novém období větší, než jsme se obávali za předchozí vlády, která se snažila vše centralizovat,“ uvedl na začátku hejtman Netolický, který je pověřen Asociací krajů České republiky jednat s vládou o novém programovacím období.

     Společně s Klárou Dostálovou upozornili na to, že Evropská unie přišla s novými pojmy územní dimenze a integrované nástroje, které zatím nikdo neumí uchopit. „Sedm let jsme budovali systémy, které bychom rádi zdokonalili. A místo toho začínáme s úplně novými věcmi,“ upozornila si Klára Dostálová. Hejtman Netolický připojil osobní zkušenost z partnerského regionu. „Před měsícem jsme na pracovní cestě ve Francii vysvětlovali, jak fungují ROPy. Zatímco Francie jde cestou regionů a zavádí obdobu našich ROPů, v České republice je rušíme. Je škoda, že jdeme proti trendu, který je aktuální v Evropě. Zvláště, když stávající systém nefungoval špatně,“ nešetřil kritikou nového systému hejtman.

     Účastníci debaty se také zajímali o to, kdy čerpání v rámci nového programovacího období začne. Martin Netolický odhaduje, že první výzvy budou vyhlášeny v polovině roku 2015. „Je to způsobeno zpožděním jak na straně Evropské komise, tak i na straně členských států,“ dodal v závěru brífinku Netolický.

     Večer pokračoval křtem publikace Tady jsem doma, která je věnována realizovaným projektům i lidem, kteří s nimi pracují. Celou akci zakončila divadelní hra Koule, úspěšné představení Davida Drábka a královéhradeckého souboru Klicperova divadla v hlavní roli s Pavlou Tomicovou.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.