Aktuality

Zaplněný Dům hudby aplaudoval ve stoje Liboru Peškovi i orchestru

Mezi gratulanty Liboru Peškovi byl i 1.náměstek hejtmana Roman Línek. Foto: Tomáš Kubelka
(8.11.2013)

Pardubice – U příležitosti letošních 80. narozenin svého bývalého šéfdirigenta Libora Peška uspořádala Komorní filharmonie Pardubice spolu s Konzervatoří Pardubice slavnostní koncert. Společně připomenuli jubilejní 45. sezónu orchestru a také 35 let od založení jediné hudební střední školy v regionu. Mezi gratulanty byl i 1. náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek.

     „Rád bych poděkoval Liboru Peškovi, umělci, který stál u formování prvního profesionálního hudebního tělesa v našem kraji, za jeho obrovský přínos. Dal orchestru tehdy mladých absolventů hudebních škol charakteristický zvuk a tvář. Rodiče mě tehdy začali vodit na koncerty a já viděl to okouzlení. Okouzlení hudbou a konečně i jeho osobou. Jsem rád, že si Libor Pešek zachoval svou schopnost okouzlovat dodnes,“ řekl v úvodu Roman Línek. Popřál Liboru Peškovi, který je mimochodem držitelem titulu Rytíř britského impéria a nositelem nevyššího českého vyznamenávání Za zásluhy, hodně radostných hudebních i životních zážitků, Komorní filharmonii mnoho nových podnětů a konzervatoristům, aby se mohli po absolvování školy setkat s takovou osobností, jako jejich vrstevníci v Pardubicích v 70. letech právě s Liborem Peškem.

     V programu koncertu zazněl slavnostní pochod Josefa Suka V nový život, dále skladba, kvůli které se Libor Pešek začal věnovat hudbě – Gershwinova Rapsodie v modrém a také Symfonie č.8 G dur zvaná Anglická od Antonína Dvořáka. Zcela vyprodaný sál Domu hudby aplaudoval ve stoje spojenému orchestru Komorního filharmonie a Konzervatoře i samotnému dirigentovi. Pro mnohé přítomné pamětníky byl právě Libor Pešek tím, který v kraji zpopularizoval pravidelné abonentní koncerty vážné hudby a naučil je chodit poslouchat klasickou hudbu.

     „Rád bych poděkoval zejména všem, kteří se podílejí na výchově těchto mladých hudebníků. Jejich úroveň je báječná a byli perfektně připraveni,“ komentoval výkony konzervatoristů ve spojeném orchestru dirigent Libor Pešek. Program s orchestrem konzervatoře nastudoval Tomáš Židek, sólistou na klavír byl učitel konzervatoře Daniel Wiesner.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.