Aktuality

Nejtvrdším hasičem v České republice je Lukáš Novák

Vítězové kategorie A a cena hejtmana - horské kolo
(20.9.2013)

Pardubice – Andrlův chlum v Ústí nad Orlicí ve středu ovládlo šesté Mistrovství České republiky v nejtěžších hasičských disciplínách v TFA (anglicky Toughest Firefighter Alive, v překladu nejtvrdší hasič přežívá). Soutěž pořádalo generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky, Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje a Sportovní klub hasičů Ústí nad Orlicí. Celá akce se konala pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického. V rekordním čase 4.47,23 minut zvládl všechny náročné disciplíny dvojnásobný mistr světa a šestinásobný Mistr Evropy Lukáš Novák.

     „Dlouhodobě vynikajících výsledků Lukáše Nováka si velmi vážíme, a proto jsme přispěli 15 tisíc korun na vybavení posilovny v jeho domovské stanici v Ústí nad Orlicí,“ ocenil hejtman Netolický skutečnost, že si Lukáš Novák ke svým světovým titulům mohl konečně připsat i titul mistra České republiky. „S generálním ředitelem Hasičského záchranného sboru České republiky Drahoslavem Rybou jsme se navíc domluvili na dalším dovybavení posilovny za 50 tisíc korun. To bude motivující i pro ostatní hasiče,“ dodal hejtman, který na Andrlově chlumu věnoval třem vítězům jednotlivých kategorií cenu hejtmana – horské kolo.

    Náročné soutěže se účastnilo 90 závodníků z celé České republiky. Hasiči soutěžili ve třech věkových kategoriích, čtvrtou kategorií byla družstva. A co musel každý soutěžící zvládnout? Každý závodník nejprve běžel s požárními hadicemi a proudnicemi v délce 75 metrů, následně musel smotat dvě hadice B, které uložil do boxu. V dalším úseku následovalo 80 úderů osmikilovým kladivem na tzv. hammer box (40 úderů dolů a 40 úderů nahoru), pronesení 20kilogramového barelu sníženým tunelem oběma směry, dále transport 80kilogramové figuríny na vzdálenost 60 metrů a poté náročné překonání třímetrové bariéry. Pak každý soutěžící musel ustavit dva nastavovací žebříky, vystoupit po schodišti do prvního podlaží s 25kilogramovými barely, kde odložil závaží a pokračoval do dalšího podlaží, odkud pomocí lana vytáhl dvě hadice typu B. S barely se pak každý závodník musel vrátit do vytyčeného prostoru, kde navíc spojil proudnici s monitorem. A na úplný závěr všech 90 závodníků vyběhlo v kompletní výstroji, tedy v zásahovém obleku, dýchacím přístroji, přilbě a těžkých botách po schodech na podestu rozhledny Andrlův Chlum.

 

     Výsledky:

A – 18 až 34 let

1. místo – Lukáš Novák, HZS Pardubického kraje, čas 4.47,23

2. místo – Rudolf Mališ, HZS podniku, čas 5.04,54

3. místo – Jaroslav Poukar, HZS Jihočeského kraje, čas 5.14,31

 

B – 35 až 44 let

1. místo - Michal Přecechtěl, HZS Olomouckého kraje, čas 5.22,51

2. místo – Josef Palát, HZS podniku, čas 5.46,07

3. místo – Martin Hruška, HZS Zlínského kraje, čas 6.02,63

 

C – 45 a více

1. místo – Josef Vlk, HZS Zlínského kraje, čas 6.27,08

2. místo – Vladimír Vysocký, HZS Olomouckého kraje, čas 7.33,66

3. místo – Michal Chlumský, HZS Středočeského kraje, čas 9.21,88

 

D – družstva

1. místo – HZS Pardubického kraje

2. místo – HZS Olomouckého kraje

3. místo – HZS Královéhradeckého kraje

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.