Aktuality

Bibli dnes může rozumět každý, říká hejtman

Hejtman Martin Netolický při čtení z Bible. Foto: Luboš Kozel
(29.3.2013)

Česká Třebová – Při příležitosti velikonočních svátků připravili věřící v České Třebové Celonárodní čtení bible. Chtěli lidem tuto nejvzácnější knihu světa představit v její nejmodernější ver­zi. Na Starém náměstí se do mikrofonu četly předem vybrané kapitoly. Zapojit se do akce mohl každý bez rozdílu věku, víry či pohlaví. Úryvky z kapitoly Přísloví přečetl i hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

     „Každý kolemjdoucí se může připojit a přečíst pár řádků. Věřím, že lidi osloví Bible v současné češtině natolik, že najdou chuť z ní kousek pro sebe a své spoluobčany přečíst,“ komentoval čtení hejtman. „Ačkoliv nejsem věřící, víra a bible má pro mě hluboký význam především jako duchovní základ naší civilizace a oslovuje mě svým morálním poselstvím,“ svěřil se Martin Netolický.

     Hejtman četl bibli, jež přináší nadčasové poselství v současném, čtivém jazyku. Původní myšlenky v ní autoři zachovali, jen je přeložili do moderní češtiny. Netolický na novém vydání Písma oceňuje především jeho srozumitelnost: „Nejde o otrocky přesný překlad. Jeho autoři se snažili o čtivou literární formu, která je dynamická a člověka zaujme.“ U přísloví považuje většinu z nich za stále platnou. „Spravedlivý má zájem o právo ubohých, darebák o tom nechce vědět nic. Nebo přísloví: Tupec dá průchod všem svým citům, moudrý se ale drží zpět. Jasné a stále pravdivé je také: Panovník, jenž dá na lživé řeči, bude mít za služebníky samé ničemy,“ uvedl pár úryvků Netolický.

     Mezi devátou a sedmnáctou hodinou se na náměstí vystřídalo přes padesát čtenářů. Na některé se ke konci ani nedostalo.

     Myšlenka Celonárodního čtení Bible vznikla před 5 lety, kdy vyšly tři nové překlady Bible. V Pardubickém kraji se letos ke čtení přihlásila i další města: Ústí nad Orlicí, Pardubice, Vysoké Mýto, Žamberk a Kunvald. V České Třebové tuto akci pořádá Sbor Církve bratrské a Římskokatolická farnost – děkanství.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.