Aktuality

Náměstek hejtmana uvítal smlouvu s odboráři

Náměstek hejtmana Pardubického kraje Jaromír Dušek uvítal smlouvu s odboráři. Foto: archiv
(2.1.2013)

Pardubice – Před několika málo dny podepsali zaměstnavatelé v oblasti silniční správy a údržby s odboráři tzv. kolektivní smlouvy. Na sto tisíc zaměstnanců je tak ve shodě se svými šéfy. Kladně to hodnotí i náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu a dopravní obslužnost Jaromír Dušek.

     Podepsány byly dvě kolektivní smlouvy tzv. vyššího typu na rok 2013, a to pro příspěvkové i obchodní společnosti, které zajišťují správu a údržbu silnic v České republice. Smlouvy vycházejí z podmínek roku 2012 a mimo jiné zaručují zaměstnancům zachování úrovně platů a stávajících benefitů. „Shodu mezi statisícem zaměstnanců, odborářů a jejich šéfů považuji za velmi důležitou. Ukazuje se, že odborové svazy jsou schopny vystoupit s takovými rozumnými požadavky pro zaměstnance, které jsou zaměstnavatelé ochotni dodržet,“ komentoval dohodu náměstek hejtmana Jaromír Dušek. Součástí kolektivních smluv je mimo jiné závazek zaměstnavatelů, že průměrné výdělky v roce 2013 neklesnou pod úroveň roku předchozího, tedy roku 2012. „Tyto kolektivní smlouvy vyššího typu slouží jako základ pro vyjednávání v konkrétních firmách a jsou cestou k zachování sociálního smíru. Proto stvrzení těchto smluv považuji za tak důležité,“ dodal Jaromír Dušek, který je doposud i předsedou odborové organizace Svazu odborářů služeb a dopravy.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.