Aktuality

Spolupráce Pardubického kraje a ELEKTROWINu

Děti ze ZŠ a MŠ Ostrov nasbíraly nejvíc elektroodpadu na žáka. Foto: archiv
(21.11.2012)

Pardubice – Obyvatelé Pardubického kraje umí třídit elektroodpad! V tomto roce to dokázali v rámci dohody o spolupráci Pardubického kraje s kolektivním systémem ELEKTROWIN na realizaci projektu „Intenzifikace zpětného odběru elektrozařízení, rozvoj sběrné sítě a zvýšení informovanosti“. Ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje se v letošním roce podařilo podpořit obyvatele kraje k odevzdání více než 1 180 tun vysloužilých elektrospotřebičů k recyklaci. Tím lidé ušetřili až 7,1 MWh elektřiny.

     „Vzájemná spolupráce společnosti ELEKTROWIN s Pardubickým krajem dlouhodobě přináší pozitivní výsledky. Lidé se již postupně naučili, že vysloužilé elektrospotřebiče do přírody nepatří, a že je třeba je donést na určené místo k recyklaci“, říká radní kraje zodpovědný za životní prostředí, zemědělství a venkov Václav Kroutil.

     Výsledky sběru vysloužilých spotřebičů hovoří jasně: obyvatelům kraje není stav životního prostředí lhostejný a pro jeho zlepšení jsou ochotni přidat ruku k dílu a aktivně se zapojit do recyklace elektroodpadu. Každý obyvatel Pardubického kraje v letošním roce zatím odevzdal v průměru 2,32 kilogramů elektroodpadu. Nejčastěji lidé do sběrných dvorů poslali svá stará chladicí zařízení. „Všeobecně se potýkáme s problémem týkajícím se drobných elektrozařízení, která velmi často končí v komunálním odpadu. Z tohoto důvodu se snažíme zahušťovat sběrnou síť kontejnery na malé spotřebiče“, říká Taťána Pokorná, ředitelka zákaznického oddělení kolektivního systému ELEKTROWIN.

Zvýšení povědomí lidí o nutnosti recyklace starého elektrozařízení v kraji významně pomohlo umístění WINTEJNERŮ. 45 těchto velkoobjemových kontejnerů bylo umístěno do 23 sběrných dvorů v 17 městech a obcích. Občané do něj mohou odkládat chladničky, pračky, sekačky, vrtačky apod.

     Další letošní úspěšnou akcí, která zvýšila lidem v Pardubickém kraji možnost zapojit se do recyklace elektroodpadu, byla návštěva Putujícího kontejneru. V termínu od 14. 5. do 28. 5. 2012 zavítal do Regionálního svazku obcí Bohdanečska. Obyvatelům 8 obcí pomohl s ekologickou recyklací především v místech, kde nemají k dispozici vlastní sběrný dvůr.

     Motivovat děti ze základních škol k ekologické recyklaci vysloužilých elektrospotřebičů měl projekt Recyklační hlídka. Ta seznámila žáky osmi škol z kraje zábavnou a interaktivní formou s pozitivními dopady recyklace na životní prostředí a umožnila jim ověřit si své „recyklační vědomosti“ prostřednictvím testů a soutěží.

     Projektem Recyklační hlídka navazuje ELEKTROWIN na ekologický projekt Ukliďme si svět, do kterého se zapojilo přes 200 tisíc žáků z více než 700 základních a středních škol po celé republice. Jen v Pardubickém kraji ve školním roce 2011/2012 sbíralo 49 škol a žákům se podařilo nasbírat krásných 45 831 kg vysloužilého elektrozařízení!

 

Výsledky projektu Ukliďme si svět

 

Výsledky projektu Ukliďme si svět

Absolutní množství

ZŠ a MŠ Červená Voda

10 377

46,95

ZŠ Dašice

7 759

39,19

ZŠ a MŠ Bystřec

5 012

74,81

Přepočet na žáka

ZŠ a MŠ Ostrov

2 243

93,46

ZŠ Vendolí

2 300

92,00

ZŠ a MŠ Bystřec

5 012

74,81

Jedním z dalších úspěšných projektů v kraji je akce Recyklujte s hasiči. Do boje s elektroodpadem se již zaregistrovalo 642 hasičských sborů z celé České republiky, z Pardubického kraje 38 sborů. Za prvních devět měsíců tohoto roku hasiči v Pardubickém kraji vysbírali přes 25 tun. „Tato akce přináší výhody pro obě strany. Lidé již nemusejí ve svém okolí shánět nejbližší místo zpětného odběru, ale své vysloužilce přímo předají místním hasičům. Hasiči pak za svoji pomoc získají od kolektivního systému ELEKTROWIN odměnu,“ vysvětluje systém fungování projektu Taťána Pokorná.

Již tradičně uspořádal Pardubický kraj ve spolupráci s ELEKTROWINem a dalšími partnery projektu řadu akcí pod názvem Barevný den plný her. Se stánkem plným her a nafukovací konvicí určenou pro pobavení těch nejmenších, jsme navštívili Vysoké Mýto, Moravskou Třebovou, Litomyšl, Českou Třebovou, Chrudim (2x), Pardubice, Ústí nad Orlicí a Svitavy.

Spolupráci Pardubického kraje a kolektivního systému ELEKTROWIN dokládá i polep linkového autobusu, který pravidelně jezdí na trase Pardubice - Žamberk.

ELEKTROWIN a.s., je největším kolektivním systémem zaměřeným na zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice. Od svého založení v roce 2005 již zrecykloval na 140 000 tun vyřazených elektrospotřebičů. Společnost zajišťuje sběr, zpracování, využití a odstranění elektrozařízení a elektroodpadu. Zaměřuje se na chladící zařízení, velké a malé elektrospotřebiče, elektrické a elektronické nástroje. Společnost je nezisková, jejími akcionáři jsou přední výrobci velkých a malých domácích spotřebičů. Sběrnou síť tvoří na 1400 sběrných míst ve více než 950 městech a obcích, skoro 2600 provozoven posledních prodejců a mobilní svozy ve více než 3000 obcích.

 

Pro více informací, prosím, kontaktujte:

Taťána Pokorná, ELEKTROWIN a.s.

Email: tpokorna@elektrowin.cz
Tel.: 731 492 677

Petra Smuts, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Email: petra.smuts@rrapk.cz

Tel.: 773 126 628

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.