Aktuality

Nejmladším hejtmanem v historii se stal Martin Netolický

Nejmladším hejtmanem v historii se stal Martin Netolický. Foto: Luboš Kozel
(2.11.2012)

Pardubice – Na pátečním ustavujícím zasedání nově složeného zastupitelstva byl podle očekávání zvolen hejtmanem Pardubického kraje třicetiletý lídr sociální demokracie Martin Netolický. V tajné volbě pro něj hlasovalo 40 ze 44 přítomných zastupitelů. Ti nominovali do devítičlenné krajské rady ještě čtyři sociální demokraty, tři zástupce Koalice pro Pardubický kraj a jednoho Zemanovce.

     „Chtěl bych poděkovat všem zastupitelům za důvěru, kterou mi vyjádřili v hlasování. Je to pro mě obrovská výzva. Nečeká nás vůbec lehké období, s daňovými příjmy to nevypadá dobře. Jsem však přesvědčený, že se nám podařilo sestavit tým, který je připraven na tvrdou práci a potáhne za jeden provaz. Shoda na programových tezích je velká,“ prohlásil nově zvolený první muž Pardubického kraje Martin Netolický. Prvním náměstkem zodpovědným za zdravotnictví byl zvolen Roman Línek (KPK). Školství, kulturu a památkovou péči bude mít na starosti Jana Pernicová (ČSSD). Náměstkem hejtmana pro dopravu a dopravní obslužnost se stal Jaromír Dušek (SPOZ).

     Oproti minulému volebnímu období bude všech devět radních uvolněných. „Vrátili jsme se k původnímu modelu. Cestovní ruch, sport, volnočasové aktivity i neziskový sektor si zaslouží zvýšenou pozornost,“ uvedl hejtman Netolický. Staronovými tvářemi v krajské radě jsou Václav Kroutil (ČSSD – životní prostředí, zemědělství a venkov) a Pavel Šotola (KPK – sociální věci a neziskový sektor). V radě zasedne také Ludmila Navrátilová (ČSSD – majetek investice), Zdenek Křišťál (ČSSD – regionální rozvoj a evropské fondy) a René Živný (KPK – sport, cestovní ruch, volnočasové aktivity a informatika).

     Nově zvolený hejtman Martin Netolický a první náměstek hejtmana Roman Línek veřejně poděkovali za vedení kraje v uplynulých čtyřech letech senátorovi Radko Martínkovi. „Přeji vám hodně zdraví a sil při pokračování práce, kterou jsme začali,“ řekl nyní už bývalý hejtman svým nástupcům.

Jakub Rychtecký, oddělení komunikace

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.