Aktuality

Kosatec slavil první výročí

Kosatec slavil první výročí, hosté sfoukli svíčku na dortu. Foto: Luboš Kozel
(5.9.2012)

Pardubice - Integrační centrum sociálních aktivit Kosatec v Pardubicích dnes slavilo první výročí od chvíle, kdy ho Česká abilympijská asociace otevřela veřejnosti. Mezi gratulanty byli i hejtman Pardubického kraje Radko Martínek a radní pro neziskový sektor Pavel Šotola.

     „Kosatec je krásná květina a já vám přeji, aby se jí ve vaší péči stále dobře dařilo,“ řekl u narozeninového dortu s jednou svíčkou hejtman Martínek. „Důležité bude i nadále shánět granty a sponzory na provoz. Je jasné, že to nemáte v této době lehké,“ poznamenal Pavel Šotola.

Na stavbu, která byla součástí pardubického Integrovaného plánu rozvoje města Přitažlivé město, přispěla Evropská unie prostřednictvím Regionálního operačního programu částkou 54 milionů korun. Právě proto nemůže Kosatec v době udržitelnosti projektu využít komerční aktivity a na svůj provoz musí shánět peníze jinak.

     Kosatec umožňuje  hendikepovaným lidem přípravu k práci za podmínek, které se co nejvíce podobají otevřenému trhu práce. Jsou pro ně určeny třeba truhlářská nebo krejčovská dílna, tréninkové byty pro nově postižené a také tréninková kavárna a restaurace.

     Oslavy prvního výročí probíhají celý týden. Ve čtvrtek bude Integrační centrum Kosatec otevřeno po celý den široké veřejnosti. Zájemci si vyzkouší práci v keramické, výtvarné, šicí a truhlářské dílně a k dispozici jim bude i kavárna U tiskaře Brixe.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.