Aktuality

Společensky odpovědné firmy, neziskové organizace a dobrovolníci se dočkají ocenění

Společnesky odpovědné občany ocenil již v loňském roce krajský radní Pavel Šotola (na snímku vpravo). Foto: archiv
(21.8.2012)

Pardubice - V rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity budou oceněny společensky odpovědné firmy, neziskové organizace i občané – dobrovolníci. Termín zaslání nominačních listů pro všechny kategorie končí už 10. září 2012.

„O udělení ocenění ve všech třech kategoriích bude rozhodovat nezávislá komise,“ říká radní Pardubického kraje Pavel Šotola, který nad akcí převzal záštitu. „V každé kategorii oceníme deset počinů věcnou odměnou a celkem pět oceněných dobrovolníků obdrží pozvání do evropských institucí ve Štrasburku nebo Bruselu,“ doplňuje radní Šotola. „Vítěze nominací představíme a oceníme na slavnostním gala večeru, který se bude konat 1. října 2012,“ dodává ještě Jana Machová z Koalice nevládek Pardubicka, o. s.

Nominace v kategorii DOBROVOLNÍK

     Slovo dobrovolník není v České republice  příliš frekventované. To se ale možná brzy změní díky společenské podoře dobrovolnických aktivit v rámci Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity. „Dobrovolníkem je taková fyzická osoba, která ze své dobré vůle, ve svém volném čase a bez nároku na finanční odměnu vykonává činnost ve prospěch jiných lidí. Může jim věnovat například věci či finanční prostředky nebo nemateriální hodnoty – svůj čas, úsilí, vědomosti,“ vysvětluje organizátorka akce Jana Machová, ředitelka Koalice nevládek Pardubicka, o. s.

     Dobrovolníci u nás působí v celé řadě společensky významných oblastí. Neočekávají odměnu, jen pomáhají všude tam, kde je to potřeba. V tomto roce lze nominovat ty občany, kteří dobrovolně pomáhají seniorům nebo jsou ve věku vyšším než 55 let a vykonávají společensky prospěšné aktivity například v sociální oblasti, ekologii, volnočasových aktivitách nebo v práci pro rodiny či seniory. Oceněni však mohou být také dobrovolní hasiči nebo dobrovolníci angažovaní v kultuře a umění. Dobrovolníka může nominovat kterákoliv fyzická nebo právnická osoba. Podmínkou nominace je, že dobrovolník vykonává činnost na území Pardubického kraje.

Nominace v kategorii NESTÁTNÍ NEZISKOVÁ ORGANIZACE

     V kategorii „Nestátní nezisková organizace“ muže být nominována každá nestátní nezisková organizace, která se zaměřuje na práci se seniory na území Pardubického kraje bez ohledu na svoje zaměření nebo právní formu. Může se tedy jednat o občanské sdružení, obecně prospěšnou společnost, nadaci a podobně.

Nominace v kategorii Společensky odpovědná firma

     Do kategorie „Společensky odpovědná firma“ muže být nominován každý podnikatelský subjekt působící na území Pardubického kraje, který podporuje dobrovolnictví nebo činnost neziskových organizací. Nominovat je možné takové firmy, kteří například podporují vlastní zaměstnance k účasti na dobrovolnických projektech nebo které poskytují finanční či materiální podporu neziskovým organizacím. Vyzdvihnout činnost dobrovolníků, neziskových organizací a společensky odpovědných firem je možné prostřednictvím vyplněného nominačního listu v zalepené obálce s označením „NOMINACE“ nejdéle do 10. září na adresu Koalice nevládek Pardubicka, o. s., Pernštýnská 15, 530 02 Pardubice. Nominační listy a další podrobnosti k akci lze získat na webových stránkách www.nevladky.cz/cs/dobrovolnictvi/.

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.