Aktuality

Na tripartitě se hovořilo o Vysokomýtské nemocnici

Foto: archiv
(12.6.2012)

Pardubice – V jednacím sále Rady Pardubického kraje se dnes konalo pravidelné setkání se zástupci krajské rady, zaměstnavatelů a odborových svazů. Na programu jednání se objevila řada aktuálních otázek. Jedním z nosných témat setkání tripartity bylo projednání situace ve Vysokomýtské nemocnici, která je zřizována Pardubickým krajem.

     „Na minulém jednání vzbudilo toto téma velkou diskuzi. Jsem velmi rád, že po třech měsících od nástupu nového ředitele Josefa Diessla se situace uklidnila a zatím se daří stabilizovat hospodaření nemocnice. K poslednímu dubnu Vysokomýtská nemocnice vykazuje zisk ve výši 898 tisíc korun, přičemž v loňském roce byla ve ztrátě 903 tisíc,“ informoval Martin Netolický, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví.

     Příčiny zlepšeného hospodaření Vysokomýtské nemocnice lze najít také v intenzivnější spolupráci s Orlickoústeckou nemocnicí, a. s., když pro zásobování léky například využívá služeb nemocniční lékárny v Ústí nad Orlicí. Stejné je to v případě centrální sterilizace a laboratoří s cílem snížit celkové výdaje a zefektivnit hospodaření. Ve Vysokém Mýtě se rovněž podařilo lépe zaplnit lůžka následné péče. Problémovou oblastí však zůstává úhrada kumulované ztráty z minulých let a řešení nezbytných investic. „Nové vedení nemocnice naplňuje naše očekávání. Podařilo se vyřešit většinu problémů krátkodobějšího charakteru. Na druhé straně nás ještě čeká řada důležitých strategických rozhodnutí jako například nezbytná rekonstrukce operačního sálu užívaného pro jednodenní chirurgii,“ dodal krajský radní Martin Netolický.  

     Záležitosti rozpočtu a rozpočtového výhledu Pardubického kraje prezentoval na setkání náměstek hejtmana Roman Línek. Náměstek Jan Tichý hovořil o situaci v dopravě, o výsledcích výběrových řízení na ředitele středních škol informovala radní Jana Pernicová.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.