Aktuality

Žamberecké Albertinum se otevřelo návštěvníkům

Na prohlídce bronchologického sálu. Zleva primář LDN Jan Marek, ředitel Albertina Jiří Jireš a krajský radní Martin Netolický. Foto: archiv
(12.6.2012)

Žamberk (12. 5. 2012) – Martin Netolický, radní Pardubického kraje zodpovědný za zdravotnictví se zúčastnil historicky prvního Dne otevřených dveří, který pro veřejnost uspořádala příspěvková organizace Pardubického kraje Albertinum, Odborný léčebný ústav v Žamberku. Návštěvníci se seznámili s celým areálem a činností jednotlivých oddělení. Součástí dne byl také bohatý doprovodný program se zapojením klientů a jejich rodin.

     „Prezentační akce tohoto zařízení velmi vítám. Naše pozornost se trochu mylně upíná pouze na hospodaření pěti největších nemocnic. Máme tu ale řadu dalších zařízení celokrajského významu. Jedním z nich je právě Albertinum se svou bohatou historií. Již v roce 1905 zde byly poskytovány zdravotní služby pro děti nemocné tuberkulózou a skrofulózou. Od té doby se samozřejmě řada věcí změnila, ale Albertinum se vždy dokázalo přizpůsobit době a potřebám lidí v našem regionu,“ uvedl krajský radní Netolický, který nad celou akcí převzal osobní záštitu.

     V současné době má odborný léčebný ústav mnohem širší záběr činnosti. Vedle plicního oddělení se 106 lůžky zde velmi dobře funguje psychiatrické oddělení s kapacitou 36 lůžek určených zejména pro akutní případy. V budově rekonstruované na počátku jednadvacátého století je navíc umístěna léčebna dlouhodobě nemocných, která disponuje 35 dvoulůžkovými pokoji. Ústav rovněž nabízí 20 sociálních lůžek pro péči o občany s chronickými nemocemi, celkovou nemohoucností, jež nemají doma takové podmínky, aby mohli zůstat v domácí péči.

     „Obdobné akce určitě budeme podporovat i v budoucnu. Osobně jsem přesvědčený, že veřejnost ocení, když má dostatek informací nejen o zdravotní péči, ale může si také prohlédnout prostředí, ve kterém je poskytována,“ doplnil krajský radní Netolický.

 

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.