Aktuality

Perníková popelnice 2011: Známe vítěze v soutěži třídění odpadů

Foto: Miloš Spáčil
(26.4.2012)

Pardubice – Pátý ročník soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů s názvem „O Perníkovou popelnici“ zná své vítěze. V sídle Pardubického kraje si ocenění spojené s finanční dotací převzali z rukou pořadatelů starostové úspěšných obcí. Jejich výsledky v soutěži třídění odpadů byly rekordní, v kategorii Skokan roku až neuvěřitelné.

     Soutěž vyhlásil Pardubický kraj ve spolupráci s Regionální rozvojovou agenturou Pardubického kraje a autorizovanou obalovou společností EKO-KOM, a.s. s cílem motivovat obce k zlepšení podmínek pro třídění využitelných odpadů, nebezpečných odpadů a bioodpadů. Stejně jako v minulých letech byly oceňovány obce ve třech kategoriích podle počtu obyvatel, vyhodnocen byl absolutní vítěz bez ohledu na počet obyvatel a také Skokan roku – obec, která se v meziročním srovnání posunula v žebříčku pořadí o nejvíce příček. Oproti minulým ročníkům však přibyly ještě další kategorie, a to soutěže v rámci zpětného odběru elektrozařízení spolupořádané kolektivními systémy ASEKOL a ELEKTROWIN a.s.

     „Letošní výsledky obcí jsou skutečně rekordní. Obcím, respektive jejich obyvatelům, se mnohdy podařilo vytřídit o desítky kilogramů více oproti průměru v České republice. Ten je vypočítán na 48 kg na osobu. Řada obcí v Pardubickém kraji však vytřídila více než 70 kg na osobu! Veliký boj byl také o titul skokana roku. Přestože se obce oproti minulým letům výrazně zlepšovaly, vítěz této kategorie si pro ocenění musel „poskočit“ o 335 míst,“ prozradil Tomáš Pešek, regionální manažer firmy EKO-KOM, a.s.

     Slova Tomáše Peška potvrzují výsledkové tabulky. V kategorii nejmenších obcí, tedy do 500 obyvatel, zvítězila obec Pustina z Orlickoústecka. Obec s pouhými 74 obyvateli je dokladem toho, že třídění odpadů může být úspěšné i na malých obcích. Obyvatelům Pustiny se podařilo vytřídit 72 kg na osobu. Na druhém místě se umístila obec Přepychy na Pardubicku a třetí příčka patří obci Rohoznice na Pardubicku.

     „Výsledky tohoto ročníku soutěže snad ani není nutné komentovat. Výsledky, kterých obce dosáhly, jsou skutečně úžasné. Těší mne, že máme v kraji obce, které si jsou vědomy potřeby třídit odpad a vytvářejí svým občanům podmínky k třídění. Pardubický kraj, EKO-KOM a další složky zapojené do projektu a do plánu odpadového hospodářství vždy obce v této činnosti podporovaly a podporovat budou,“ řekl Václav Kroutil, radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí.

     Mezi obcemi v kategorii od 500 do 5000 obyvatel bylo nejúspěšnější město Třemošnice na Chrudimsku. V roce 2011 se tu podařilo vytřídit 78 kg odpadů na osobu. Občané tu mohou třídit celkem 5 komodit, obec organizuje zpětný odběr elektroodpadu, sběr nebezpečných a velkoobjemových odpadů a také sběr bioodpadu. Toho se v roce 2011 sebralo více než 50 tun. V této kategorii jsou druhou nejúspěšnější obcí Sezemice, kde se občanům mimo jiné podařilo vytřídit 116 kg papíru a nápojových kartonů na osobu. Třídí se tu pět komodit (papír, plasty, bílé a barevné sklo a nápojové kartony). Třetí se umístilo město Opatovice nad Labem s více než 70 kg vytříděného odpadu na osobu. Opatovice jsou jedním z nejúspěšnějších měst v třídění skla (více než 28 kg na osobu).

     V kategorii největších obcí, tedy obcí nad 5 000 obyvatel, se vítězem stalo město Letohrad. Letohradským občanům se daří vytřídit více než třetinu všech odpadů, které jsou ve městě vyprodukovány. V meziročním srovnání se každý občan vytřídil o 9 kg odpadů více. Letohrad se v předchozím ročníku umístil až na 128. místě, v roce 2011 díky posunu o 127 příček výše vítězí. Letohrad se stal také absolutním vítězem soutěže Perníková popelnice 2011.

     Na druhém místě se v této kategorii umístila Moravská Třebová, kde se daří třídit až čtvrtinu vyprodukovaných odpadů. V přepočtu na jednoho obyvatele to dělá 50 kg odpadů na osobu. Moravská Třebová patří k prvním městům, která se zapojila do systému EKO-KOM (v roce 1999) a lze ji tak považovat za průkopníka třídění odpadů v Pardubickém kraji.

Třetí místo patří městu Žamberk, kde se podařilo v roce 2011 vytřídit 60 kg odpadů na osobu. Ve stejném roce se ve městě sebralo více než 770 tun bioodpadů.

     V rámci slavnostního vyhlášení výsledků byla také udělena zvláštní cena – Skokan roku. V rámci tohoto ocenění byly hodnoceny všechny obce bez ohledu na počet obyvatel z pohledu nejvyššího rozdílu bodového hodnocení celkového výsledku mezi roky 2010 a 2011. Ocenění Skokana si odnesla obec Vysoká z okresu Svitavy. "I když jsme malá obec, máme o třídění odpadů zájem. Spolupráce se společností EKO-KOM je pro nás přínosná, protože např. zapůjčením kontejnerů šetříme rozpočet obce," řekl starosta Vysoké Bohuslav Motl. „Vysoká je nejmenší obcí v Pardubickém kraji, má pouhých 36 obyvatel. Do systému EKO-KOM se obec zapojila v roce 2005. V roce 2010 se v celkovém pořadí umístila na 394. místě. Během jediného roku se v obci podařilo vytřídit o 20 kg odpadů na občana více, a to ji posunulo o 335 příček výše, tedy na 59. místo v celkovém pořadí. A k tomu už není co dodat,“ dodal Tomáš Pešek.

     Umístění v jednotlivých kategoriích je spojeno s finanční odměnou. Za první místo to je 130 tisíc korun, za druhé místo 70 tisíc korun a třetí obce v pořadí každé kategorie získaly 40 tisíc korun. Skokan roku vyhrál částku 30 tisíc korun.

     Novinkou ročníku 2011 je Cena kolektivního systému ASEKOL za nejvyšší výtěžnost sběru elektrozařízení na obyvatele pro spolupracující obce. Finančně byli ohodnoceni vítězové ve třech kategoriích. V kategorii obcí do 2000 obyvatel částkou 5 tisíc korun, v kategorii obcí do 5000 obyvatel částkou 10 tisíc korun a v kategorii obcí nad 5000 obyvatel částkou 15 tisíc korun. Ocenění získaly obce Čeperka, Opatovice nad Labem a Přelouč. „Rozhodli jsme se udělit také speciální odměnu a to obci, která dosáhla nejvyšší výtěžnosti zpětného odběru drobných elektrozařízení v přepočtu na jednoho obyvatele. Konkrétně se jedná např. o telefony, rádia, DVD přehrávače, počítače nebo elektronické hračky. Drobné elektrospotřebiče stále často končí ve směsném komunálním odpadu, odkud se ale k recyklaci již nedostanou. Tuto speciální odměnu od nás získala obec Čeperka,“ doplnila Eva Zvěřinová, ředitelka oddělení sběrné sítě a regionální spolupráce společnosti ASEKOL.

     Svou cenu udělil také kolektivní systém ELEKTROWIN. Soutěžit mohly pouze obce zapojené do systému zpětného odběru elektrozařízení skupin 1, 2 a 6, což jsou velké a malé domácí spotřebiče a elektrické a elektronické nářadí. Hodnocena byla první místa ve sběru na obyvatele ve dvou kategoriích. Tu první, do 1500 obyvatel, vyhrála obec Horní Ředice na Pardubicku, v kategorii obcí nad 1500 obyvatel zvítězilo město Seč. Speciální cenu společnosti ELEKTROWIN získala Polička. I tato ocenění jsou spojena s finanční odměnou. „První místa jsme ohodnotili finanční odměnou 15 tisíc, resp. 25 tisíc korun. Speciální odměna je spojena s částkou 10 tisíc korun, kterou získalo město Polička za nejvyšší naplněnost WINTEJNERŮ na obyvatele, což jsou speciální kontejnery určené pro skladování velkých i malých domácích spotřebičů a elektrického nářadí umísťované na sběrných dvorech“ uvedla Tereza Ulverová, ředitelka provozního oddělení ELEKTROWIN.

Soutěž „O Perníkovou popelnici“ pokračuje i v roce 2012. Bližší informace o soutěži najdete na www.ekontejnery.cz.

KOMPLETNÍ VÝSLEDKY SOUTĚŽE PERNÍKOVÁ POPELNICE 2011

Kategorie do 500 obyvatel

1. místo Pustina

2. místo Přepychy

3. místo Rohoznice

Kategorie 500 – 5000 obyvatel

1. místo Třemošnice

2. místo Sezemice

3. místo Opatovice nad Labem

Kategorie nad 5000 obyvatel

1. místo Letohrad

2. místo Moravská Třebová

3. místo Žamberk

Absolutní vítěz

Letohrad

Skokan roku

Vysoká, okr. Svitavy

Cena ASEKOL

Kategorie do 2000 obyvatel Čeperka

Kategorie 2000 – 5000 obyvatel Opatovice nad Labem

Kategorie nad 5000 obyvatel Přelouč

Speciální odměna společnosti Čeperka

Cena ELEKTROWIN

Kategorie do 1500 obyvatel Horní Ředice

Kategorie nad 1500 obyvatel Seč

Speciální odměna společnosti Polička

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.