Aktuality

Skauti otevřeli středisko krajského významu

Skauti otevřeli středisko krajského významu
(24.4.2012)

Pardubice  - V den, kdy si připomínáme 100 let od založení českého skautingu, otevřeli členové této organizace v Pardubicích mimořádné středisko Vinice, které vzniklo za přispění evropských fondů. Za pomoc, kterou Pardubický kraj skautům poskytl, převzal dnes náměstek hejtmana Roman Línek Medaili skautské vděčnosti.

   „Sám jsem měl možnost ve skautu strávit alespoň ten krátký čas na konci 60. let, a proto vím, že heslo: Nechte své dítě VYRŮST VE SKAUTU má opravdu smysl,“ zavzpomínal Roman Línek a pokračoval: „Proto jsem byl rád, když jsme po požáru klubovny skautů v parku Na špici mohli organizaci vypomoct částkou 300 tisíc korun z krajského rozpočtu. Následně jsme je motivovali k vypracování evropského projektu, na který Pardubický kraj přispěl stejnou sumou. Vím, jak pro ně jako pro nevýdělečnou organizaci bylo obtížné sehnat spolufinancování projektu. O to větší radost mám z toho, že se v Pardubicích narodilo něco, co tu nemá obdoby a bez evropských prostředků by to nemělo šanci vzniknout. Nové středisko může plnit roli krajského významu na skautském poli.“

   Velkou zásluhu na celém projektu má trojice statečných mužů - Jiří Jungr, Jiří Oborník a Petr Fiala. Dokázali se prokousat celou administrativou dotační politiky a strávili na projektu celých šest let. Dnes se mohli podělit o radost z dokončeného díla za necelých 40 milionů korun, z čehož více 33 milionů přišlo z Evropské unie a 3 miliony ze státního rozpočtu. Pomohly i město Pardubice a Pardubický kraj. „Projekt je sice téměř hotový, ale kámen ze srdce mi spadne až ode dneška za pět let, kdy doběhne lhůta udržitelnosti a my budeme moct říci, že se nám vše podařilo zprodukovat a uživit,“ řekl jeden z manažerů projektu Petr Fiala.

   Ve Skautském centru Vinice je dvanáct kluboven, jeden velký a jeden malý sál, potřebné zázemí a nechybí ani prostorné sklady. V okolí byly vysazeny nové stromy a další rostliny, které by celý areál měly časem více zazelenit.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.