Aktuality

Atraktivní vlaky brázdí koleje v Pardubickém kraji

Foto: Miloš Spáčil
(7.3.2012)

Pardubice – Na koleje v Pardubickém kraji dnes poprvé vyjely přitažlivější vlakové soupravy Regionova. Jejich povrch zdobí celoplošné polepy s regionálními motivy. Pardubický kraj společně s Českými drahami se tak rozhodl zatraktivnit cestování vlakem a využít tento pilotní projekt také k propagaci cestovního ruchu na východě Čech.

     Na koleje vyjely hned dvě soupravy Regionova, z nichž jedna byla Českými dráhami zakoupena díky finanční podpoře z Regionálního operačního programu. Tato souprava bude nasazena na trať mezi Českou Třebovou a Moravskou Třebovou a také proto ji zdobí motiv z této oblasti. Zobrazuje ojedinělou expozici muzea v Moravské Třebové – mumii princezny Hereret. Na Chrudimsku, ale i na některých dalších tratích, pak bude pravidelně jezdit vlak „loutkářský“. Jeho design je inspirován loutkářskou tradicí v regionu a stěny vlaku zdobí loutky z expozic Muzea loutkářských kultur v Chrudimi.

     „Pro tuto myšlenku jsem se nadchl při své cestě ve Švýcarsku, kde podobně „ozdobené“ vlaky již mají a kde slaví úspěch. Jsem velmi rád, že se nám jako prvnímu kraji v zemi podařilo tento projekt realizovat. Jsem totiž skutečně přesvědčen o tom, že se podobným vlakem bude chtít svézt více cestujících a turistů – minimálně obyčejná lidská zvědavost veřejnost určitě přiláká,“ domnívá se iniciátor myšlenky projektu, hejtman Pardubického kraje Radko Martínek.

     Pardubický kraj s Českými drahami projekt zahájil již v loňském roce, kdy byly vytipovány motivy pro 10 souprav. Ty budou postupně přicházet do provozu v letošním a příštím roce. Asi polovina z nich bude zakoupena za přispění prostředků Evropské unie, konkrétně z Regionálního operačního programu, na nákup kolejových vozidel. V létě loňského roku se také uskutečnila anketa, ve které veřejnost mohla z dalších pěti variant vybírat svůj nejoblíbenější motiv. Zvítězilo téma Kunětické hory.

     „Motiv Kunětické hory bychom rádi použili v další fázi projektu. Chceme společně s Královéhradeckým krajem realizovat polep celkem pěti elektrických jednotek, které budou jezdit na trati Pardubice – Hradec Králové - Jaroměř. Také proto jsme přizvali na slavnostní předání našich Regionov i hejtmana Královéhradeckého kraje, abychom si o projektu mohli více promluvit a domluvit se na motivech z obou krajů, které na nové soupravy použijeme,“ řekl náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice Jan Tichý.

Dalšími motivy, se kterými Pardubický kraj pro své regionální tratě pracuje, jsou např. Smetanova Litomyšl, Jan Perner, Pardubický perník, Lidové tradice na Hlinecku, Rotunda sv. Kateřiny v České Třebové a další.

     „České dráhy vítají záměr takto oživit vlakové soupravy. Každý kraj je náš vážený smluvní partner a tak vzájemnou spolupráci prohlubujeme ve všech otázkách, kde vidíme společný přínos pro zvýšení atraktivity železniční dopravy a samozřejmě vlakových spojů Českých drah,“ dodává ke společné aktivitě kraje i dopravce náměstek generálního ředitele Českých drah pro osobní dopravu Antonín Blažek.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.