Aktuality

Petice byly zbytečné, na Litomyšlsku panuje shoda

Foto: Miloš Spáčil
(18.5.2011)

Litomyšl – Jednání o optimalizaci veřejné dopravy na Litomyšlsku, kde už její koncept získal souhlas zástupců samospráv dotčených obcí, postoupilo o další krok dopředu. Dnes tady vedení Pardubického kraje přijelo upřesnit již domluvený postup v nahrazování neobjednávaných osobních vlaků autobusovými linkami.

     Už na předcházejícím jednání se náměstek hejtmana Pardubického kraje pro oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investic Jan Tichý domluvil se starosty obcí na snížení počtu vlakových spojů na trati číslo 018 mezi stanicí Vysoké Mýto město a Litomyšlí a nahrazení neobjednaných spojů autobusovými linkami. Starostové byli seznámeni s tím, že v pracovních dnech bude na zmíněné železniční trati jezdit ve špičce pět párů vlaků. Komfortní dopravní obsluhu regionu pak zajistí autobusová linka spojující Vysoké Mýto, Hrušovou, Cerekvici nad Loučnou, Tržek a Litomyšl a autobusová linka Vysoké Mýto – Luže, která bude zajíždět do Džbánova. Spojení obce Řídký pak vyřeší zastavování vybraných spojů páteřní linky Svitavy – Hradec Králové, která zároveň dopravně propojí i Vysoké Mýto a Litomyšl.

     Starostům byly dnes představeny konkrétní návrhy jízdních řádů, a to jak autobusových tak i vlakových spojů. „Zajímalo by mě víkendové spojení obcí ve večerních hodinách, zdá se mi při návrhu čtyř vlakových spojů během v sobotu a neděli nedostatečné,“ upozornil starosta Tržku Miroslav Krýda. Na jednání proto padla dohoda, že i během víkendu bude na trati jezdit pět párů vlaků, poslední z nich pojede z Litomyšle kolem půl osmé večer.

     Starostu obce Řídký Václava Beneše zase zajímalo zajíždění autobusů přímo do obce. „Je to otázka bezpečnosti, vzhledem k tomu, že jinak by lidé museli chodit na zastávku na velmi frekventovanou silnici I/35,“ uvedl starosta Beneš. „Počítá se s tím, že autobusové spoje budou zajíždět přímo do vaší obce, už proto, že z našich jednání na ministerstvu dopravy je zjevné, že ke změnám na komunikaci I/35 v brzké době nedojde. V Řídkém byl problém s pozemkem pro vybudování autobusové točny, ten se ale pravděpodobně podařilo vyřešit a teď už na tom pracuje projektant,“ řekl náměstek hejtmana Tichý.

     „Po úvodním zděšení mezi občany, že bude trať mezi Litomyšlí a Vysokým Mýtem zrušena, se naopak dosáhlo shody na kombinaci vlakových a autobusových spojů. Pro cestující z Vysokého Mýta i okolních obcí bude podle mého názoru dopravní obslužnost zlepšena. Důležitá je především návaznost na jednotlivé spoje pro školáky a zaměstnance,“  uvedl starosta Vysokého Mýta Miloslav Soušek.

     „Jsem rád, že jsme si tady upřesnili podobu dopravní obsluhy a mohu říci, že jsme s výsledkem jednání spokojeni,“ řekl na závěr dnešního jednání starosta Litomyšle Michal Kortyš. „Vítám to, že jsme shodu našli a ukázalo se, že všechny petice, které se tady podepisovaly, byly vlastně zbytečné,“ uzavřel jednání náměstek hejtmana Jan Tichý.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.