Aktuality

Optimalizace dopravy pokračuje i na Králicku

Na radnici zástupci kraje diskutovali se starosty o optimalizaci dopravy na Králicku. Foto: Miloš Spáčil
(17.5.2011)

Králíky – Na radnici v Králíkách se dnes odehrálo další kolo jednání krajské samosprávy s představiteli obcí Králicka o optimalizaci veřejné dopravy. Na dvou předchozích jednáních se nepodařilo najít shodu o koncepci optimalizace v této lokalitě a kraj na základě požadavků zástupců samospráv zpracoval několik variant řešení. Dnešní jednání už výsledek přineslo a kraj může v této oblasti na optimalizaci dál pracovat.

      „Dnes budeme hovořit o původní variantě, kterou navrhoval kraj, dále o variantě požadované obcemi se zachováním vlakového spojení až do Hanušovic a Štítů a také o kompromisní variantě kombinující vlakovou a autobusovou dopravní obsluhu území,“ uvedl na počátku jednání náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za oblast dopravy, dopravní obslužnosti a investic Jan Tichý. „Jednotlivé varianty jsou zpracovány včetně finančních nákladů, u varianty počítající se zachováním vlakových spojů je uveden i nárůst nákladů, o který by se musely podělit obce.“

     „Varianta, která byla navrhovaná původně krajem je pro naši obec schůdná, je přijatelná. Jako pozitivní přitom vnímáme přímé spojení s Lanškrounem,“ řekl starosta Červené Vody Miloš Harnych. Na jeho slova navázal jeho kolega ze Štítů Jiří Vogel: „Musím říct, že zrušení osobní vlakové dopravy do Štítů vnímáme negativně, posílení autobusového spojení do Lanškrouna je naopak pozitivní. Musíme mít ale určitou garanci v tom, že autobusové spoje budou zachovány.“ Na jeho obavy reagoval náměstek Tichý prohlášením, že kraj chce navrhované spoje zachovat několik let.

     Proti optimalizaci se postavili představitelé obcí z Olomouckého kraje ležících na Králicku. Starosta Malé Moravy Antonín Marinov prohlásil: „Pro nás to přináší zhoršení a proto nesouhlasíme s jakýmkoliv návrhem optimalizace.“ S ním souhlasila starostka Hanušovic Ivana Vokurková. „K tomu vám musím říct jen to, že ke zhoršení dopravní obslužnosti obcí určitě nedojde, pouze bude zajištěna prostřednictvím autobusových spojů,“ reagoval na to náměstek hejtmana.

     „Mrzí mne, že se osobní vlaky do Hanušovic jeví jako neřešitelné a zároveň si pokládáme otázku, jak bude vypadat autobusová doprava na úzkých venkovských silnicích. Nicméně, jsme realisté a stejně jako kraj, ani my nemáme finanční prostředky na objednání vlakového spojení, takže se nám jako přijatelná jeví původně navrhovaná varianta,“ uvedla stanovisko Králík jejich starostka Jana Ponocná.

     Varianta, na které se obce s krajem nakonec shodly, počítá s vlakovým spojením mezi Lichkovem a Moravským Karlovem. Autobusová doprava, která nahradí neobjednané osobní vlaky, bude jezdit mezi městy Štíty a Lichkov a mezi Lichkovem a Hanušovicemi. Vlakové spoje budou v pracovní dny jezdit v devíti, respektive osmi párech, o víkendech pak v šesti párech. Autobusové spojení Štítů a Králík má podle návrhu jezdit se čtrnácti páry v pracovní dny a se 7,5 páry o víkendu. Linka Lichkov – Králíky bude obsloužena čtrnácti autobusovými páry v pracovní dny a dvanácti páry o víkendech, mezi Hanušovicemi a Králíky bude v pracovní dny i o víkendech jezdit pět párů autobusových spojů. Jedná se přitom pouze o autobusové linky, které nahrazují neobjednávané vlakové spoje, v oblasti budou jezdit i další linky, například ve směru na Žamberk nebo Dolní Moravu.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.