Aktuality

Optimalizace dopravy na Ústecku pokračuje

Foto: Miloš Spáčil
(11.5.2011)

Ústí nad Orlicí -  Další schůzka k projednávání optimalizace veřejné dopravy v Pardubickém kraji proběhla dnes v Ústí nad Orlicí. Zástupci Pardubického kraje jednali se starosty o změnách dopravní obslužnosti na trase 010 Choceň - Ústí nad Orlicí – Letohrad. Nejdiskutovanějším tématem setkání bylo projíždění železniční zastávky Bezpráví.

     Tomáš Záruba ze společnosti Oredo v úvodu zdůraznil, že plánované změny jsou koncipovány tak, aby zatraktivnily autobusovou a železniční dopravu pro většinu cestujících: „Chceme, aby na sebe spoje navazovaly a jezdily v takových intervalech, aby vyhovovaly co největšímu počtu cestujících.“ Optimalizace počítá s efektivní železniční dopravou mezi městy v regionu, na které bude navazovat autobusová doprava.

     Hlavním bodem jednání bylo projíždění železniční zastávky Bezpráví. Starosta Orlického Podhůří Josef Novák upozornil na petici občanů z okolí této zastávky, kteří se záměrem nesouhlasí. Projížděním zastávky by podle nich byla znemožněna doprava do této oblasti. „Chci zástupce kraje i firmy Oredo pozvat na setkání s občany, aby jim plánované změny řádně vysvětlili,“ uvedl starosta Josef Novák. Optimalizace počítá s tím, že železniční zastávku Bezpráví nahradí autobusový spoj z osady Klopoty. Změnu podporuje vyšší počet obyvatel a chatařů v oblasti. „Nechceme lidem dopravu znemožnit, ale chceme jim nabídnout lepší a efektivnější variantu,“ vyjádřil se Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje pro dopravu, dopravní obslužnost a investice.

     Starostové s optimalizací dopravy v regionu souhlasili. Na projíždění zastávky Bezpráví se ovšem nedomluvili, proto bylo naplánováno veřejné setkání s občany a chataři z Bezpráví, kde bude záměr znovu projednán. Zástupci obcí ocenili hlavně snahu o zlepšení návaznosti vlakových a autobusových spojů v regionu i plánované zavedení zónově-relačního tarifu, který umožní nákup jízdenek dle daných tarifů a umožní přestupování mezi vlaky a autobusy bez placení na každém přestupu. Tarifní jízdné by mělo fungovat v rámci Pardubického a Královéhradeckého kraje, do budoucna je počítáno s jeho rozšířením do dalších krajů.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.