Aktuality

Na kraji pokračovaly konference zaměřené na osoby se zdravotním postižením

Na kraji pokračovaly konference zaměřené na osoby se zdravotním postižením
(1.12.2010)

Pardubice - Triptych konferencí zaměřených na osoby se zdravotním postižením byl včera, 30. listopadu, završen na Krajském úřadě Pardubického kraje. Dopolední seminář byl zaměřen na přístupnost prostředí pro postižené osoby, odpolední pak na zpřístupnění dopravy těmto spoluobčanům. Už v polovině listopadu na témže místě proběhla konference na téma dostupnost vzdělávání.

 

I tentokrát se zahájení konferencí zúčastnili náměstek hejtmana Pardubického kraje Roman Línek, který nad nimi převzal záštitu, a senátorka Miluše Horská. Národní radu zdravotně postižených zastupoval Jiří Vencl, přítomní byli i zástupci Vládního výboru pro zdravotně postižené občany a nechyběli ani vedoucí odborů krajského úřadu.

 

„Stejně jako v případě konference předchozí, také závěry dnešních dvou seminářů chceme využít při tvorbě novely krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením,“ řekl náměstek Roman Línek a dodal: „V otázkách přístupnosti budov a zpřístupnění dopravy už jsme ovšem podnikli i některé konkrétní kroky. Podporujeme expertní konzultační činnost v oblasti bezbariérovosti nových staveb, Univerzitou Pardubice jsme nechali zpracovat analýzu potřeb sluchově postižených osob na území kraje a v řešení už je i koncepce dopravy osob využívajících sociální služby.“

 

Pořadatelem všech konferenci byla za pomoci kraje Pardubická krajská rada osob se zdravotním postižením. Tato instituce se také výrazně podílí na tvorbě již zmiňované nové podoby krajského plánu vyrovnávání příležitostí pro občany se zdravotním postižením.

 

 

oddělení komunikace

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.