Aktuality

Odborníci v Pardubicích řešili možnost zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy

Radko Martínek považuje za čest, že v sídle kraje  mohl přivítat ministra dopravy Gustáva Slamečku. Zásluhu na tom, že se v Pardubicích sešli odborníci na dopravu, má náměstek Jan Tichý. Foto: archiv
(17.2.2010)

Pardubice  - V sídle Pardubického kraje se uskutečnilo projednání závěrů ojedinělé „Studie proveditelnosti zavedení mýtného na silnicích II. a III. tříd v Pardubickém kraji“. Odborný seminář seznámil odborníky z oboru dopravy s výsledkem studie, jejímž iniciátorem byl současný ministr dopravy Gustáv Slamečka a na jejímž uskutečnění měl významný podíl i náměstek hejtmana Pardubického kraje a současně místopředseda Komise pro dopravu Asociace krajů ČR Jan Tichý. Hlavním závěrem studie je skutečnost, že systém zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy je proveditelný.

     „Hlavními důvody myšlenky na zavedení mýtného na silnicích II. a III. třídy je získání regulačního prvku pro nákladní silniční dopravu, ochrana těchto silnic před dopravou, která by měla být vedena především po páteřní silniční síti a v neposlední řadě také získání dalších finančních zdrojů pro silniční hospodářství,“ říká náměstek hejtmana Pardubického kraje a místopředseda Komise pro dopravu Asociace krajů ČR Jan Tichý.

     Studie, kterou vypracovaly společnosti Jacobs Consultancy a Cross Zlín a jejíž oponentní posudek vypracovalo ČVUT Praha, dochází k závěru, že zavedení výběru mýtného na silnicích I. třídy by se v Pardubickém kraji dotklo zvýšenou zátěží 260 kilometrů krajských silnic II. a III. třídy. Jednalo by se o úseky, které by dopravci po zavedení mýtného na silnicích I. třídy využívali jako objízdné trasy placených úseků.

Odborníci se v rámci studie zabývali ekonomickou stránkou možnosti zavedení výběru mýtného na krajských silnicích, legislativními aspekty projektu, návrhy technického řešení, předpoklady investičních a provozních nákladů a dalšími hledisky.

     „Studie jednoznačně prokázala, že zavedení mýtného pro vozidla nad 3,5 tuny na silnicích II. a III. třídy v Pardubickém kraji je proveditelné a neodporuje ani české ani evropské legislativě,“ konstatuje Jan Tichý. „Nárůst těžké dopravy nám likviduje silnice II. a III. třídy. Toto je jedna z velmi mála cest, jak prostředky na údržbu a opravy těchto silnic získat.“

     Studie, s jejímiž závěry byli seznámeni odborníci z oblasti dopravy v čele s ministrem dopravy Gustávem Slámečkou, se zabývala především situací v Pardubickém kraji, její součástí je ale i obecná část aplikovatelná na ostatní regiony České republiky.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.