Aktuality

Nejkrásnější obcí roku 2009 byly vyhlášeny Jenišovice

Jenišovice se staly Vesnicí roku 2009. Starosta  Petr Pitra převzal od hejtmana zlatou stuhu. Foto: Deník/ Karel Dvořák
(19.8.2009)

Jenišovice - Do patnáctého ročníku soutěže Vesnice roku se v Pardubickém kraji přihlásilo 22 obcí (Chrudim 3, Pardubice 6, Svitavy 10, Ústí nad Orlicí 3). Vyhrály Jenišovice a starostovi vítězné obce Petru Pitrovi předal zlatou stuhu a šek na 200 tisíc korun hejtman Pardubického kraje Radko Martínek. Titul Skokan roku letos putuje do Českých Heřmanic v okrese Ústí nad Orlicí.  

     Modrou stuhu za společenský život udělila komise obci Cerekvice nad Loučnou (Svitavy). Činnost s mládeží vynesla bílou stuhu obci Svinčany na Pardubicku, o zeleň a životní prostředí se nejlépe starají v Horních Ředicích. Oranžovou stuhu za spolupráci obce a zemědělského subjektu převzali zástupci Telecího na Poličsku. Starostové obdrželi  kromě diplomu také 80 tisíc korun.

     Hejtman Pardubického kraje Radko Martínek ocenil dlouhodobou, cílenou práci. „Soutěž je veliká výzva, ale také veliká starost. Venkov je krásnou vázou, kde se dobře žije vám, ale mělo by se žít i mladým lidem, kteří ponesou pomyslnou štafetu dál.“ Ke krajskému titulu popřáli občanům náměstek hejtmana Roman Línek a radní Petr Šilar: „Věříme, že se vám dobře povede v celostátní i evropské konkurenci.“ Na sousedskou pospolitost  odkázal radní zodpovědný za a zemědělství, venkov a životní  prostředí Václav Kroutil. „Ať je úspěch Jenišovic motivací i pro ostatní vesnice, které se dosud do soutěže nepřihlásily,“ vyzval radní Kroutil k následování.  

      Komise neměla při výběru jednoduchý úkol, protože každá z přihlášených vesnic se může pochlubit něčím výjimečným. „Posuzovali jsme  rozvojové dokumenty, investiční záměry, úspěšné realizace, spolkovou činnost, péči o zeleň a krajinu, přístup k informačním technologiím nebo spolupráci obce se zemědělskými subjekty,“ uvedla Jaroslava Žáková z Krajského úřadu Pardubického kraje, jak přistupovali k hodnocení.   

     Soutěž Vesnice roku vyhlašují Spolek pro obnovu venkova ČR, Svaz měst a obcí ČR, Ministerstvo pro místní rozvoj a Ministerstvo zemědělství. Soutěž v Pardubickém kraji se v kraji koná od doby založení krajů, dříve soutěžily obce za Východočeský kraj.

 

 

 

Diplomy udělené komisí krajského kola soutěže Vesnice roku 2009:

Lukavice (UO) za posílení ekologické stability krajiny
Krásné (CR) za podporu cestovního ruchu
Stolany (CR) za rozvoj mezinárodní spolupráce mezi školami
Semín (PA) za komplexní vyřešení infrastruktury
Rokytno za spolupráci se seniory
Voleč (PA) za úpravu klidové zóny
Široký Důl (SY) za příkladný rozvoj obce
Oldřiši (SY) za podporu ekologické výchovy
Dětřichov (SY) za živý venkov
Semín (PA)¸Telecí (SY) koláčová cena
Budislav (SY) za vzorné vedení obecní knihovny 25 tisíc Kč
Janov, Sebranice (SY) za rozvíjení tradic
Bystré (SY) za kvalitní květinovou výzdobu, tzv. Fulínova cena
Kostěnice (PA), Mistrovice (UO) za vzorné vedení kroniky

 

Stuhy pro vybrané obce

Cerekvice nad Loučnou modrá stuha za společenský život 80 000 Kč
Svinčany (PA) bílá stuha za činnost mládeže   80 000 Kč
Horní Ředice (PA) zelená stuha za péči o zeleň a životní prostředí 80 000 Kč
Telecí (SY) oranžová stuha z spolupráci obce a zemědělského subjektu 80 000 Kč
Jenišovice (CR) zlatá stuha, vítěz krajského kola  200 000 Kč

Přehled vítězných obci:

2001 – Kameničky, zvítězily i v celostátním kole

2002 - Horní Ředice

2003 - Trpín

2004 - Jaroměřice

2005 - Borová

2006 - Lubná

2007 - Morašice

2008 - Osík

2009 - Jenišovice

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.