Aktuality

Nejlépe třídí odpad v Letohradě, Sezemicích a Pustině

Nejlépe třídí odpad v Letohradě, Sezemicích a Pustině
(26.3.2008)

V sídle Pardubického kraje byly ve středu 26. března 2008 slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže obcí Pardubického kraje v třídění odpadů. Prvenství si ve svých kategoriích odváží město Letohrad, město Sezemice a obce Pustina.

„Soutěž v třídění odpadů spočívala v dosažení co největšího množství roztříděného odpadu na jednoho obyvatele. Překvapilo nás, co obcí o takovou soutěž projevilo zájem,“ řekl radní Pardubického kraje zodpovědný za životní prostředí Petr Šilar a pokračoval: „Nakládání s odpady se každého z nás dotýká více, než si myslíme. Odpad se už dávno stal závažným celoevropským problémem a třídění odpadu je jednou z metod, jak životnímu prostředí významně pomoci. Soutěž obcí v třídění odpadů proto považuji za netradiční, ale účinný způsob, jak zapojit do dobré věci domácnosti, občany, sousedy, školy…“

Soutěž pořádal Pardubický kraj a společnost EKO-KOM. Obce soutěžily ve třech kategoriích – do 500 obyvatel, do 5000 obyvatel a nad 5000 obyvatel. Rozděleno bylo celkem 9 ocenění (v každé kategorii tři), vítězové dostali finanční odměnu 70 000,- Kč, obce na druhém místě 35 000,- Kč a na třetím 20 000,- Kč. Kromě toho bylo mezi oceněné rozděleno i 54  nádob na tříděný sběr a také devět symbolických perníkových popelnic.

 

Výsledky:

kategorie obcí do 500 obyvatel

1. místo Pustina

2. místo Rohoznice

3. místo Budislav

kategorie obcí do 5000 obyvatel

1. místo Sezemice

2. místo Opatovice nad Labem

3. místo Pomezí

kategorie obcí nad 5000 obyvatel

1. místo Letohrad

2. místo Lanškroun

3. místo Chrudim

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.