Aktuality

Hřebečský tunel – oříšek pro silničáře i geology

Hřebečský tunel – oříšek pro silničáře i geology
(11.4.2006)

Sesuv skalního masivu u výjezdu z Hřebečského tunelu směrem na Moravskou Třebovou byl jedním z důvodů pro vyhlášení stavu nebezpečí. Silnice I/35 je tak v tomto úseku od soboty 1. dubna 2006 pro dopravu uzavřena.

Již téměř 14 dní na místě probíhají práce na odstranění sesuvu i samotného zabezpečení svahu. Díky nouzovému stavu, který vyhlásila vláda, by je měl zaplatit stát. Přesto Pardubický kraj úzce spolupracuje s vlastníkem komunikace Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, byla vydána dvě nařízení hejtmana k odstranění dřevin a také k samotným stavebním pracím. Na místě se konají průběžné kontrolní dny. V úterý 11. dubna odpoledne se na místě sešli náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Ivo Toman, ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR – Správa Pardubice Bohumil Vebr a ředitel společnosti SKANSKA – Závod 78 Pardubice Jaroslav Štěpánek.

„Sesuv skalního masivu u tunelu je tvrdým oříškem pro silničáře i geology. Problémem je voda, která tu stále vyvěrá a svah je promáčený. Odvodňovací práce sice začaly, ale geologové musí vyřešit kudy a jak vodu ze svahu odvést, aby nedocházelo stále k jeho postupnému klesání. Problémy jsou také s vodou v samotném tunelu, kde nefunguje kanalizace,“ řekl Ivo Toman. „Těžká technika již odstraňuje zeminu přímo ze silnice, ale dokud nebude odtěžen celý skalní vrch masivu, nedovolili geologové tyto práce dokončit úplně. Odstranění části skalního masivu a jeho sesvahování navíc nelze provádět strojně a tak byli povoláni horolezci.“

Provádí se také stálý monitoring sesuvu a území nad ním, je sledován nejbližší obytný objekt nad sesuvem. Metrostav Praha na základě objednávky ŘSD ČR provádí průběžná měření v samotném tunelu.

Podle předběžných odhadů by práce na odstraňování následků sesuvu měly být ukončeny do konce dubna 2006. Pak bude doprava z provizorní objížďky po silnici III. třídy vedoucí lesem nad silnicí I/35 svedena zpět na původní trasu, objížďka se opraví a doplní dopravním značením a doprava se na ní opět vrátí. Pak by měly probíhat stavební práce a úpravy tunelu a terénu okolo něj. Náklady na kompletní řešení sesuvu jsou odhadovány na více než 200 mil. Kč.

Ve středu 19. dubna 2006 se v Pardubicích uskuteční kontrolní den, který by měl přinést definitivní rozhodnutí o délce a metodě řešení celé situace.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.