Aktuality

Pk k 1.1.2003 přebírá organizace dosud zřizované okresními úřady

(19.11.2002)

Rada Pardubického kraje vzala na vědomí převody organizací v oblasti kultury, sociálních věcí a zdravotnictví z majetku státu do majetku kraje a schválila nové názvy těchto organizací a také návrh protokolu o převodu. „K 1. červenci 2002 vstoupil v platnost zákon o přechodu státního majetku na obce či občanská sdružení. Na základě tohoto zákona se od 1.ledna 2003 stávají některé organizační složky státu a organizace, u nichž vykonávaly zřizovatelské funkce okresní úřady, příspěvkovými organizacemi kraje“, řekl II. zástupce hejtmana a radní zodpovědný za kulturu, památky, spolkovou činnost a nevládní neziskový sektor Miroslav Brýdl. Konkrétně by do majetku Pardubického kraje měly v oblasti kultury přejít okresní muzea v Chrudimi a Vysokém Mýtě, která mají být přejmenována na Regionální muzeum v Chrudimi a Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě. V oblasti sociální péče bude převedeno 7 příspěvkových organizací (Centrum sociální pomoci – Okresní ústav sociálních služeb v Pardubicích, Ústav sociální péče pro mládež Slatiňany, Domov důchodců Rychmburk, Domov důchodců Heřmanův Městec, Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy Svitavy, Ústav sociální péče pro mládež Žampach a Ústav sociální péče pro mentálně postižené ženy Anenská Studánka) a 1 organizační složka státu, což je Ústav sociální péče Bystré u Poličky. Ve zdravotnictví se jedná o převod 18 organizací – jde o 7 nemocnic (Nemocnice Chrudim, Nemocnice Litomyšl, Nemocnice Moravská Třebová, Nemocnice Pardubice – od 1.1.2003 přejmenovaná na Krajskou nemocnici Pardubice, dále Nemocnice Polička, Nemocnice ve Svitavách a Nemocnice v Ústí nad Orlicí), 3 střediska zdravotnické záchranné služby (Zdravotnická záchranná služba okresu Pardubice, Okresní středisko záchranné služby Svitavy a Okresní zdravotnická záchranná služba Ústí nad Orlicí), 1 LDN (Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví), 1 polikliniku (Poliklinika Pardubice), 3 zvláštní dětská zařízení (Dětské centrum Veská, Dětský domov 1-3 let v Holicích a Kojenecký ústav Svitavy) a 3 odborné léčebné ústavy (Rehabilitační ústav Brandýs nad Orlicí, Odborný léčebný ústav Jevíčko a Albertinum – odborný léčebný ústav Žamberk). „Systém financování sociálních služeb projde v příštím roce změnou. Cílem je dosažení stavu srovnatelného financování především domovů důchodců bez ohledu na to, kdo je jejich zřizovatelem a v kterém místě v kraji je služba poskytována“, uvedl krajský radní zodpovědný za zdravotnictví a sociální věci Josef Janeček.

Kontakty

KRAJSKÝ ÚŘAD PARDUBICKÉHO KRAJE
Komenského náměstí 125
532 11 Pardubice
tel: 466 026 111
fax: 466 611 220
posta@pardubickykraj.cz
ZDRAVOTNICKÁ ZÁCHRANNÁ SLUŽBA PARDUBICKÉHO KRAJE
Průmyslová 450, 530 03 Pardubice
tel: 466 034 107
fax: 466 034 109
www.zzspak.cz
zzspak@zzspak.cz
 
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE PARDUBICKÉHO KRAJE
Na Spravedlnosti 2516, 530 48 Pardubice
tel: 974 561 111
fax: 974561 228
http://www.policie.cz/krajske-reditelstvi-policie-pdk.aspx
krp.pu@mvcr.cz
 
HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR PARDUBICKÉHO KRAJE
Teplého 1526, 530 02 Pardubice
tel: 950 570 111
fax: 950 570 108
www.hzspa.cz
epodatelna@pak.izscr.cz
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PARDUBICKÉHO KRAJE
Doubravice 98, 533 53 Pardubice
tel: 466 052 711
fax: 466 052 734
www.suspk.cz
info@suspk.cz

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

PARDUBICKÉHO KRAJE
Mezi Mosty 1793, 530 03 Pardubice
tel: 466 052 338
fax: 466 052 347
www.khspce.cz
sekretariat@khspce.cz

KRAJSKÁ VETERINÁRNÍ SPRÁVA PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Husova 1747, 530 03 Pardubice
tel: 466 768 670
fax: 466 263 101
www.svscr.cz
kvse@svscr.cz
CELNÍ ÚŘAD PRO PARDUBICKÝ KRAJ
Palackého 2659, 530 02 Pardubice
tel: 466 797 303
fax: 466 797 320
www.celnisprava.cz
podatelna590000@cs.mfcr.cz
(C) 2011. Krajský úřad Pardubického kraje design Purpure.
Implementation CMS by CZI.